Satisfy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Satisfy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Satisfy

  ♪ : /ˈsadəsˌfī/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • पर्याप्त
   • पर्याय पूर्ण करा
   • अवलानिर
   • विनंती पूर्ण करा
   • इच्छेनुसार कार्य करा
   • ए इच्छेनुसार
   • समाधानी
   • तृप्त करण्यासाठी
   • समाधान
   • एक मानसिक परिपूर्ती द्या
   • भरणे
   • अचूक
   • तिरुप्पटिपट्टु
   • कमी कार्यकारी अमूर्तीकरण
   • रक्कम ठरवा
   • कर्तव्य बजावणे
   • पुरेशी द्या
  • क्रियापद : verb

   • गरज सोडवा
   • तृप्त करा
   • कर्ज फेड
   • पुरेसा
   • आनंद करा
   • मला आनंद द्या
   • अ‍ॅटोन
   • घरी जा
   • समाधानी रहा
   • आनंदी करा
   • पूर्ण
   • कर्ज सेटलमेंट
   • आवश्यकता पूर्ण करा
   • निराकरण करा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (एखाद्याची) अपेक्षा, गरजा किंवा इच्छा पूर्ण करा
   • पूर्ण करा (इच्छा किंवा गरज)
   • (एखाद्यास) पुरेशी माहिती किंवा पुरावा द्या जेणेकरुन त्यांना एखाद्या गोष्टीबद्दल खात्री असेल.
   • पर्याप्तपणे पूर्ण करा किंवा त्याचे पालन करा (अट, कर्तव्य, किंवा मागणी)
   • (प्रमाणांचे) खरे (समीकरण) बनवा.
   • फेड (कर्ज किंवा लेनदार)
   • च्या आवश्यकता किंवा अपेक्षा पूर्ण करा
   • आनंदी किंवा समाधानी करा
   • भरा, समाधानी करा किंवा एखादी इच्छा किंवा गरजा पूर्ण करा किंवा कंडिशन रो प्रतिबंध
 2. Sate

  ♪ : [Sate]

  • क्रियापद : verb

   • तृप्त करा
   • जास्त खा
   • कंटाळा आला आहे
 3. Sated

  ♪ : /seɪt/

  • क्रियापद : verb

   • sated
 4. Satiate

  ♪ : /ˈsāSHēˌāt/

  • क्रियापद : verb

   • तृप्त करणे
   • जास्त समाधानी रहा
   • कंटाळा आला आहे
   • इच्छा पूर्ण करा
   • तृप्त करा
   • खा आणि पट
   • वनस्पती बनवा
   • पूर्णपणे समाधानी
   • खा
 5. Satiated

  ♪ : /ˈseɪʃɪeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • तृप्त
 6. Satiation

  ♪ : /ˌsāSHēˈāSH(ə)n/

  • वाक्यांश : –

   • पूर्ण समाधान
  • संज्ञा : noun

   • उपहास
 7. Satiety

  ♪ : [Satiety]

  • वाक्यांश : –

   • पूर्ण समाधान
  • संज्ञा : noun

   • അതിതുഷ്ടി
   • आनंद
   • अपघाती
   • पूर्ण समाधान
 8. Sating

  ♪ : /seɪt/

  • क्रियापद : verb

   • आसन
 9. Satisfaction

  ♪ : /ˌsadəsˈfakSH(ə)n/

  • वाक्यांश : –

   • संशय
  • संज्ञा : noun

   • समाधान
   • मानसिक पूर्ण समाधानीपणा
   • अवाची पूर्णता
   • समाधानकारक
   • ईच्छा विचार
   • तवायतीर्वु
   • निराकरण तिर्वलर
   • पूर्ण अंडररेप्लॉयर
   • उत्कट असणे
   • भावनिक अशांततेची सेटिंग
   • कुस्तीची कुस्ती
   • समाधानासाठी
   • आनंद
   • अचूकता
   • समाधान
   • उपाय
   • प्रायश्चित्त
   • कर्जमुक्ती
   • बदला
   • आनंद
   • प्रतिफळ भरून पावले
   • आनंद
   • शांतता
   • तृप्ति मालमत्ता
   • आकांक्षा पूर्ण करणे
   • निष्काळजीपणा
   • उपचार
   • छान केले
   • कल्याण
   • इच्छाशक्ती
   • समाधान
   • संशय
 10. Satisfactions

  ♪ : /satɪsˈfakʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • समाधान
 11. Satisfactorily

  ♪ : /ˌsadisˈfakt(ə)rəlē/

  • विशेषण : adjective

   • समाधानकारक
   • योग्यरित्या
   • पुरेसे
   • संशयास्पद
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • समाधानकारक
   • समाधानकारक
  • संज्ञा : noun

   • पुरेसा
 12. Satisfactoriness

  ♪ : [Satisfactoriness]

  • संज्ञा : noun

   • तर्कशास्त्र
   • समाधानकारक
  • क्रियापद : verb

   • पुरेसे
 13. Satisfactory

  ♪ : /ˌsadəsˈfaktərē/

  • वाक्यांश : –

   • प्रायश्चित्त
   • समाधानकारक
  • विशेषण : adjective

   • समाधानकारक
   • समाधान
   • मानानीरावलिक्किरा
   • गरज पूर्ण होत आहे
   • पुरेसा
   • इच्छेप्रमाणेच
   • समायोज्य
   • उपाय
   • एर्राकोकोलॅट्क्का
   • निर्विवाद
   • (नीति) पाप धुणे
   • निर्दोष
   • अप्रतिम
   • समाधानकारक
   • योग्य
   • पुरेसे
   • पुरेसा
   • योग्य
   • समाधानकारक
   • തക്ക
   • समाधानकारक
  • संज्ञा : noun

   • തക്ക
 14. Satisfied

  ♪ : /ˈsadəsˌfīd/

  • विशेषण : adjective

   • समाधानी
   • समाधान
   • समाधानाने
   • समाधानी
   • समाधानी
   • आनंदी
 15. Satisfier

  ♪ : [Satisfier]

  • संज्ञा : noun

   • समाधानकारक
 16. Satisfies

  ♪ : /ˈsatɪsfʌɪ/

  • वाक्यांश : –

   • समाधान
  • क्रियापद : verb

   • समाधान
   • समाधान
 17. Satisfying

  ♪ : /ˈsadəsˌfīiNG/

  • विशेषण : adjective

   • समाधानकारक
   • समाधान
   • तुष्टीकरण
   • प्रायश्चित्त
 18. Satisfyingly

  ♪ : /ˈsadəˌsfīiNGlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • समाधानकारकपणे
See also  Discipline Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply