Duties Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Duties” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Duties

  ♪ : /ˈdjuːti/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
   • ಬದ್ಧತೆಗಳು
   • ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
   • ಕಾರ್ಯಗಳು
   • ಸೇವೆಗಳು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆ; ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
   • (ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯ) ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ನೈತಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ.
   • ಸೇನಾ ಸೇವೆ.
   • (ವ್ಯಕ್ತಿಯ) ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
   • ಪಾದ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಚರ್ಚ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ.
   • ಸರಕುಗಳ ಆಮದು, ರಫ್ತು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಪಾವತಿ.
   • ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ಪಾವತಿ.
   • ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಅಳತೆ.
   • ಒಬ್ಬರ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ.
   • ಒಬ್ಬರ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.
   • ಬೇರೆಯದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ.
   • ಆ ಬಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ
   • ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಕೆಲಸ
   • ಆಮದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ
 2. Dutiable

  ♪ : [Dutiable]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು
 3. Dutiful

  ♪ : /ˈd(y)o͞odəfəl/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ಸಾಧಾರಣ
   • ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಟಿಪ್ಪುಕ್ಕಟುಕಿರಾ
   • ಆಹ್ಲಾದಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
   • ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
   • ನಿಖರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ಯಾರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
   • ನಿಖರವಾಗಿ
   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ಕರ್ತವ್ಯ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸ್ವಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ
   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ನಿಖರವಾದ
   • ವಿಧೇಯ
 4. Dutifully

  ♪ : /ˈd(y)o͞odəfəlē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ
   • ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ
 5. Dutifulness

  ♪ : /ˈd(y)o͞odəfəlnəs/

 6. Duty

  ♪ : /ˈd(y)o͞odē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ತೆರಿಗೆ
   • ಕಠಿಣ
   • ಪರಿಶೀಲನೆ ಪನಿವಿನಕ್ಕಂ
   • ಅರಾಮುರೈಕತ್ತಪ್ಪಟ್ಟು
   • ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
   • ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪಣಿತುಪತ್ತು
   • ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
   • ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
   • ತಿರ್ವೈವರಿ
   • ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ
   • ಕರ್ತವ್ಯ
   • ಸ್ವಧರ್ಮ
   • ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ
   • ಕಾರ್ಯ
   • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
   • ಸಮಂಜಸವಾದ
   • ಕಾನೂನು
   • ಕೆಲಸ
   • ಗೌರವ
   • ವಿಧೇಯತೆ
   • ಟೋಲ್
   • ತೆರಿಗೆ
   • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ
   • ಕರ್ಮ
   • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
   • ತೆರಿಗೆ
See also  Seasonal Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.