Zeal Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Zeal” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Zeal

  ♪ : /zēl/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ
   • ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಹುರುಪು
   • ಆಸಕ್ತಿ
   • ಉತ್ಸಾಹ
   • ದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ
   • ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ
   • ಹುಚ್ಚುತನದ ಚುರುಕುತನ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯತೆ
   • ಪ್ಯಾಶನ್
   • ಆಸೆ
   • ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ
   • ಚಟ
   • ಉಲ್ಲಾಸ
   • ನಿಷ್ಠೆ
   • ಉತ್ಸಾಹ
   • ಗಮನ
   • ಗಮನ
   • ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ
   • ತೀವ್ರತೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ.
   • ಬಲವಾದ ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಕಾರಣದ ಪರವಾಗಿ)
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ
   • ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಚ್ ness ೆ
 2. Zealot

  ♪ : /ˈzelət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಉತ್ಸಾಹ
   • ಧಾರ್ಮಿಕ
   • ಉತ್ಸಾಹಿ
   • ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು
   • ಮ್ಯಾಡ್ಮನ್
   • ಮತಾಂಧ
   • ಪೆರು ಉತ್ಸಾಹಿ
   • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತಾಂಧ
   • ಮುನೈಪ್ಪರ್ವಾಲಾರ್
   • ವಿಡಾಬ್ ಪಿಥಿಕ್ ಕಂಟೇನರ್
   • ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧ
   • ವಿಪರೀತ
 3. Zealotry

  ♪ : /ˈzelətrē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತತೆ
   • ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ
   • ಹುಚ್ಚು
   • ವಿಪರೀತ
   • ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆ
   • ಹುರುಪು
   • ಉಗ್ರಗಾಮಿ
   • ಅತಿಯಾದ
 4. Zealots

  ♪ : /ˈzɛlət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು
 5. Zealous

  ♪ : /ˈzeləs/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
   • ಸಕ್ರಿಯ
   • ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ
   • ಪರರವಾಮಿಕಾ
   • ಕುತೂಹಲ
   • ಸಂಭ್ರಮ
   • ನಿಷ್ಠೆ
   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
   • ತುರ್ತು
   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
 6. Zealously

  ♪ : /ˈzeləslē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ
   • ಆಸಕ್ತ ಪಕ್ಷಗಳು
   • ಹುಮ್ಮಸ್ಸು
 7. Zealousness

  ♪ : /ˈzeləsnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಉತ್ಸಾಹ
   • ಕುತೂಹಲ
 8. Zeals

  ♪ : [Zeals]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Zima Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.