Wooden Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Wooden” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Wooden

  ♪ : /ˈwo͝odn/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಮರದ
   • ಮರಾತ್ತಲಾಕಿಯಾ
   • ಮರ
   • ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ
   • ಮರಂಪೊನ್ರಾ
   • ಗಾಲ್ಫ್ ಪಥ
   • ಕಠಿಣ
   • ನಿರಾಸಕ್ತಿ
   • ಉಯಿರೋಟಮಿಲ್ಲಾಟಾ
   • ಟಟಿತಾಟಾ
   • ಬುದ್ದಿಹೀನ
   • ಅಸಹ್ಯಕರ
   • ಕಚ್ಚಾ
   • ಭೀಕರ
   • ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ
   • ಸ್ಥಾಯಿ
   • ಆಸಕ್ತಿರಹಿತ
   • ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮರದಂತೆ
   • ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ
   • ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ
   • ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ
   • ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮರದಂತೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ.
   • ಮರದಂತೆ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ.
   • ಚಲನೆ ಅಥವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ.
   • ತಯಾರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ) ಅಥವಾ ಮರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
   • ಸುಲಭ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹದ ಕೊರತೆ
 2. Wood

  ♪ : /wo͝od/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಕಾಂಡ
   • ಮರದ ಗುಂಪು
   • ಅರಣ್ಯ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮರ
   • ಉರುವಲು
   • ಕಾಡುಗಳು
   • ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
   • ಅರಣ್ಯ
   • ಅಟಾರ್ಕನ್
   • ಕಾಡಿಗೆ
   • ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಕಲ್ಮಾಮ್
   • ಗಟ್ಟಿಮರದ
   • ಮರದ ಸುರ್ಡ್ ಕತ್ತರಿಸಿ
   • ಮರಮಿತಾ
   • ಮರಸಿಲೈಯುರು
   • ಮುಟಪಂಟು
   • (ಸಂಗೀತ) ಮರದ ವಾದ್ಯ
   • (ಅ) ಬಾಲಕಾಟ್
   • (ಐಡಿ) ಪ್ರವಚನ ದೇವಾಲಯ
   • ವುಡ್
   • ಅರಣ್ಯ
   • ಮರ ಸಮುದಾಯ
   • ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ
   • ಉರುವಲು
   • ದಾಖಲೆಗಳು
   • ವುಡ್
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಂಗಡಿ
   • ಉರುವಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
 3. Wooded

  ♪ : /ˈwo͝odəd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವುಡ್
   • ಮರಗಳು ತುಂಬಿವೆ
   • ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ
   • ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು
   • ವುಡಿ
   • ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ
 4. Woodenly

  ♪ : /ˈwo͝od(ə)nlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

 5. Woodenness

  ♪ : /ˈwo͝od(ə)nnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮರ
   • ಮರಪ್ಪನಪು
   • ದುರ್ಬಲತೆ
 6. Woodland

  ♪ : /ˈwo͝odlənd/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್
   • ಅರಣ್ಯ
   • ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳ
   • ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್
   • ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
   • ಕಾಡು
   • ಕಾಡು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
   • ಮರದ ತೋಟ
   • വളർത്തുകാട്
 7. Woodlands

  ♪ : /ˈwʊdlənd/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
   • ಅರಣ್ಯ
   • ಮರಗಳು ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳ
 8. Woods

  ♪ : /wʊd/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವುಡ್ಸ್
   • ಅರಣ್ಯ
   • ವುಡ್
   • ಮರಗಳು
 9. Woodsman

  ♪ : /ˈwo͝odzmən/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವುಡ್ಸ್ಮನ್
   • ಖಂಡಿತವಾಗಿ
   • ಕೊಡಲಿ
   • ಡೈನಮೈಟ್
   • ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
 10. Woody

  ♪ : /ˈwo͝odē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವುಡಿ
   • ಅರಣ್ಯ
   • ಕಾಡು ಭೂಮಿ ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯ
   • ಮರದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ
   • ಅರಣ್ಯ
   • ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು
   • ಮರದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ
   • ವುಡಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.