Wives Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Wives” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Wives

  ♪ : /wʌɪf/

  • संज्ञा : noun

   • बायका
   • बायका
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक विवाहित स्त्री जोडीदाराच्या संबंधात मानली जाते.
   • निर्दिष्ट व्यवसाय असलेल्या व्यक्तीची पत्नी.
   • एक स्त्री, विशेषत: एक म्हातारी किंवा अशिक्षित.
   • एका महिलेशी लग्न करा.
   • एक विवाहित स्त्री; लग्नात एक पुरुष भागीदार
   • (एखाद्याला) बायको म्हणून घ्या
   • एका स्त्रीशी लग्न कर
   • एक पत्नी द्या; (कोणाशी) पत्नीशी लग्न करा
 2. Wife

  ♪ : /wīf/

  • संज्ञा : noun

   • पत्नी
   • गृहिणी
   • संसार
   • एकपात्री
   • बायको
   • बायको
   • बायको
   • കളത്രം
   • बायको
 3. Wifeless

  ♪ : [Wifeless]

  • विशेषण : adjective

   • अविवाहित
   • अविवाहित
 4. Wifely

  ♪ : /ˈwīflē/

  • विशेषण : adjective

   • बायको
   • Spousal
   • बायकोसारखे
 5. Wive

  ♪ : [Wive]

  • क्रियापद : verb

   • एक पत्नी म्हणून स्वीकारा
   • लग्न करा
   • बायको करा
   • बायको व्हा
   • बायको व्हा
See also  Email Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Leave a Reply