Within Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Within” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Within

  ♪ : /wəˈT͟Hin/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲ್ಲದೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಮೀರಿಲ್ಲ
   • ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
  • ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ : preposition

   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಕ್ಕೆ
   • ಆಂತರಿಕ
   • ಸ್ಥಳೀಯ
   • ಆಂತರಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ
   • (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ) ಒಳಗೆ
   • ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
   • ಉತ್ಪಕ್ಕತ್ ನಲ್ಲಿ
   • ಸುತ್ತಲೂ
   • ವಿಷಯ
   • ಗಡಿಯೊಳಗೆ
   • ಹೇಳದೆ
   • ಮೀರಿದೆ
   • ಅರ್ಧದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ
   • ಹಿಟ್
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಇಂದಿನೊಳಗೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಒಳಗೆ (ಏನೋ)
   • (ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಗಡಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ
   • ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆ)
   • (ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ
   • ಒಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ (ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ)
   • ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ (ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಾದ, ಇತ್ಯಾದಿ)
   • ಒಳಗೆ; ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ.
   • ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ.
   • ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ.
   • ಒಳಗೆ
 2. Within

  ♪ : /wəˈT͟Hin/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲ್ಲದೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಮೀರಿಲ್ಲ
   • ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
  • ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ : preposition

   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಕ್ಕೆ
   • ಆಂತರಿಕ
   • ಸ್ಥಳೀಯ
   • ಆಂತರಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ
   • (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ) ಒಳಗೆ
   • ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
   • ಉತ್ಪಕ್ಕತ್ ನಲ್ಲಿ
   • ಸುತ್ತಲೂ
   • ವಿಷಯ
   • ಗಡಿಯೊಳಗೆ
   • ಹೇಳದೆ
   • ಮೀರಿದೆ
   • ಅರ್ಧದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ
   • ಹಿಟ್
   • ಒಳಗೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಇಂದಿನೊಳಗೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.