Who Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Who” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Who

  ♪ : /ho͞o/

  • वाक्यांश : –

  • संज्ञा : noun

   • ആര്
   • कोणीही
   • कुणीतरी
   • Who? Who? Who? कोणता? Who? ती
   • ती जे काही आहे
  • सर्वनाम : pronoun

   • Who
   • Who ?
   • ज्या?
   • कोण कोण ?
   • WHO
   • कधीही
   • ज्या
   • कोण म्हणून
   • संयुक्त राष्ट्रांची जागतिक आरोग्य संघटना
   • जागतिक आरोग्य संघटना
   • तोतयागिरी करणारा
  • वाक्यांश : pronounoun

   • इव्हान
   • संध्याकाळ
   • तो कोण आहे
   • Who
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • काय किंवा कोणती व्यक्ती किंवा लोक.
   • एखादी व्यक्ती किंवा पूर्वी उल्लेख केलेल्या व्यक्तींबद्दल पुढील माहिती देणारी खंडणी वापरण्यासाठी वापरली जात होती.
   • ती व्यक्ती जी; जो कोणी.
   • मला (किंवा आपण, तो इ.) काय अधिकार किंवा अधिकार आहेत काहीतरी करावे लागेल.
   • जणू सांगायचेच.
   • जागतिक आरोग्य संघटना.
   • आंतरराष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांचे समन्वय साधण्यासाठी आणि सरकारांना आरोग्य सेवा सुधारण्यास मदत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची एजन्सी
 2. Who

  ♪ : /ho͞o/

  • वाक्यांश : –

  • संज्ञा : noun

   • ആര്
   • कोणीही
   • कुणीतरी
   • Who? Who? Who? कोणता? Who? ती
   • ती जे काही आहे
  • सर्वनाम : pronoun

   • Who
   • Who ?
   • ज्या?
   • कोण कोण ?
   • WHO
   • कधीही
   • ज्या
   • कोण म्हणून
   • संयुक्त राष्ट्रांची जागतिक आरोग्य संघटना
   • जागतिक आरोग्य संघटना
   • तोतयागिरी करणारा
  • वाक्यांश : pronounoun

   • इव्हान
   • संध्याकाळ
   • तो कोण आहे
   • Who
See also  Carcinoma Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply