Waterlogged Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Waterlogged” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Waterlogged

  ♪ : /ˈwôdərˌlôɡd/

  • विशेषण : adjective

   • जलयुक्त
   • पाणी स्थिर आहे
   • पाण्याने भरलेले
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • पाण्याने भरलेले किंवा भरलेले
   • (मातीचा) मऊ आणि पाणचट

Leave a Comment