Vouch Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Vouch” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Vouch

  ♪ : /vouCH/

  • ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ : intransitive verb

   • ಚೀಟಿ
   • ಸರಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
   • ದೃ mation ೀಕರಣ ನೀಡಿ
   • ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಲು
   • ದೃ B ೀಕರಣ ಜಾಮೀನು ಖಚಿತ
   • ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ವಾರಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್
   • ಉತ್ತರದವಮೈರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಿ
   • ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿರಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ಪುರಾವೆ ನೀಡಿ
   • ಪುರಾವೆ ಕೇಳಿ
   • ದೃ .ೀಕರಿಸಿ
   • ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜಾಮೀನು
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
   • ಸಾಕ್ಷ್ಯ
   • ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿ
   • ಪುರಾವೆ ನೀಡಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಏನಾದರೂ ನಿಜ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅಥವಾ ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ.
   • ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂದು ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ.
   • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ; ಖಾತರಿ
   • ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
   • ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ (ಒಂದು ಚೀಟಿ)
   • ಪೋಷಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
 2. Avouch

  ♪ : [Avouch]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ
   • ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊ
 3. Vouched

  ♪ : /vaʊtʃ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 4. Voucher

  ♪ : /ˈvouCHər/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ರಶೀದಿ
   • ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೀಟ್
   • ಒಂದು ವೇಳೆ
   • ಸಮಾನತೆ
   • ಅಟೆಸ್ಟರ್
   • ರಶೀದಿ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಚೀಟಿ
   • ಮನಿ ಸ್ಲಿಪ್ ರಶೀದಿ
   • ನಗದು ಟಿಕೆಟ್ ಚೀಟಿ
   • ಚೀಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು
   • ರಶೀದಿ
   • ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾನ್ರುರುತಿಯಸಿಪ್ಪತು
   • ಚೀಟಿ
   • ಸಾಕ್ಷಿ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿ
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
   • ಗ್ಯಾರಂಟಿ
   • ಸಾಕ್ಷಿ
   • ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಳೆ
   • ಗ್ಯಾರಂಟಿ
 5. Vouchers

  ♪ : /ˈvaʊtʃə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಚೀಟಿ
   • ಚೀಟಿ ಚೀಟಿ
   • ಚೀಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು
   • ರಶೀದಿ
 6. Vouches

  ♪ : /vaʊtʃ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  User id Meaning In Kannada

Leave a Comment

Your email address will not be published.