Vlog Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

You are currently viewing Vlog Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Vlog” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Vlog

  ♪ : [Vlog]

  • संज्ञा : noun

   • चित्रपट शैली वर्णन
   • एखाद्याचे विचार, मते, अनुभव कॉपी करणे आणि चित्रपट माध्यमांद्वारे विविध माध्यमांद्वारे त्या प्रसारित करणे.
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Freeze Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply