Virginia Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Virginia” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Virginia

  ♪ : /vərˈjinyə/

  • ಸರಿಯಾದ ನಾಮಪದ : proper noun

   • ವರ್ಜೀನಿಯಾ
   • ತಂಬಾಕು ಪ್ರಕಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ
   • ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು
   • ತಂಬಾಕು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಯುಎಸ್ನ ರಾಜ್ಯ; ಜನಸಂಖ್ಯೆ 7,769,089 (ಅಂದಾಜು 2008); ರಾಜಧಾನಿ, ರಿಚ್ಮಂಡ್. ಇದು 1607 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು “ವರ್ಜಿನ್ ಕ್ವೀನ್” ಎಲಿಜಬೆತ್ I ರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 1788 ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲ ಹದಿಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
   • ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಂಬಾಕು.
   • ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಗರೇಟ್.
   • ಪೂರ್ವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ರಾಜ್ಯ; ಮೂಲ 13 ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
   • ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
   • ಮೆಸಾಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ
 2. Virginia

  ♪ : /vərˈjinyə/

  • ಸರಿಯಾದ ನಾಮಪದ : proper noun

   • ವರ್ಜೀನಿಯಾ
   • ತಂಬಾಕು ಪ್ರಕಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ
   • ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು
   • ತಂಬಾಕು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Perusal Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.