Version Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Version” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Version

  ♪ : /ˈvərZHən/

  • संज्ञा : noun

   • आवृत्ती
   • नावाखाली नोंद
   • लिप्यंतरण
   • वैयक्तिक मत
   • मोझी हस्तांतरण मासिक
   • मोझी हस्तांतरण
   • फरक हा नैतिकरित्या तयार होण्याच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे
   • पातमुराई
   • एक कोर्स
   • एकान्त दावा भिन्नता पत्रक वैयक्तिक प्रदर्शन वर्णन
   • समान देखावा वेगळ्या अर्थांपैकी एक
   • विचलन
   • व्याख्या
   • मजकूर प्रकार
   • तफावत
   • रंगानंतर
   • भाषांतर
   • भाषांतर
   • कसे
   • परिप्रेक्ष्य
   • प्रोग्रामिनची कोणतीही आवृत्ती
   • टीका
   • वर्णन
   • वर्णन
   • संस्करण
   • धडा
   • अभिव्यक्ति किंवा व्याख्या
   • मजकूर
   • भाषांतर
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • पूर्वीचे स्वरूप किंवा त्याच प्रकारच्या वस्तूंच्या इतर प्रकारांपेक्षा विशिष्ट गोष्टींमध्ये भिन्न असलेल्या विशिष्ट गोष्टीचे विशिष्ट प्रकार.
   • पुस्तक किंवा इतर कार्याची विशिष्ट आवृत्ती किंवा अनुवाद.
   • कादंबरीचे रुपांतर, संगीताचा तुकडा इत्यादी दुसर् या माध्यमात किंवा शैलीमध्ये रुपांतर करणे.
   • संगणक सॉफ्टवेअरच्या तुकड्याचे विशिष्ट प्रकाशन.
   • एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून एखाद्या प्रकरणाचा लेखाजोखा.
   • प्रसूती सुलभ करण्यासाठी गर्भाशयात गर्भाचे व्यक्तिचलित वळण.
   • गर्भाशयाचे एक विलक्षण विस्थापन.
   • ची नवीन आवृत्ती तयार करा.
   • एखाद्या विशिष्ट दृष्टिकोनातून एखाद्या गोष्टीचे स्पष्टीकरण
   • समान प्रकारचे इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळे
   • लिखित काम (कादंबरी म्हणून) जे नव्या स्वरूपात पुन्हा एकत्र केले गेले आहे
   • दुसर् या भाषेतील लेखी संप्रेषण ज्याचा अर्थ असा होतो पहिल्या भाषेत लिखित संप्रेषणासारखाच
   • एखाद्या गोष्टीच्या अर्थाचा किंवा अर्थाचे मानसिक प्रतिनिधित्व
   • गर्भाशयात गर्भाचे स्वहस्ते वळण (सहसा प्रसूतीसाठी)
 2. Versions

  ♪ : /ˈvəːʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • आवृत्त्या
   • लिप्यंतरण
   • वैयक्तिक मत

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *