Verified Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Verified” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Verified

  ♪ : /ˈvɛrɪfʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ಏನಾದರೂ) ನಿಜ, ನಿಖರ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ.
   • ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿ (ಹೇಳಿಕೆ).
   • ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗ)
   • (ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗೆ) ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಿ
   • ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ly ಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಿಜವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಥವಾ ದೃ irm ೀಕರಿಸಲು
   • ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು
 2. Verifiability

  ♪ : [Verifiability]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

 3. Verifiable

  ♪ : /ˈverəfīəbl/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ
   • ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ನಿರೂಪಿಸಲು
   • ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
   • ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು
   • ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ
   • ನೇರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು
 4. Verification

  ♪ : /ˌverəfəˈkāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಶೀಲನೆ
   • ಅಧಿಕಾರ
   • ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ
   • ಒಪ್ಪಕೊಟ್ಟುಪ್ಪ
   • ಒಪ್ಪುಕ್ಕೊಟ್ಟು
   • ವಾಸ್ತವದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
   • ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ಹೋಲಿಕೆ
   • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರರು
   • ಮನವರಿಕೆ
   • ದಾಖಲೆ
   • ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು
   • ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ಪುರಾವೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ದೃ .ೀಕರಿಸಿ
   • ನಿರ್ಧರಿಸಿ
   • ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ಪುರಾವೆ
 5. Verifications

  ♪ : /ˌvɛrɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು
   • ಪರಿಶೀಲನೆ
   • ಒಪ್ಪಕ್ಕೋಟಪ್ಪ
 6. Verifier

  ♪ : /ˈverəˌfī(ə)r/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಶೀಲಕ
   • ರೋಗನಿರ್ಣಯ
   • ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ವಿಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸರಿಯಾದ ನೋಡುಗ
 7. Verifiers

  ♪ : /ˈvɛrɪfʌɪə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಶೀಲಕಗಳು
 8. Verifies

  ♪ : /ˈvɛrɪfʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ
   • ಪರೀಕ್ಷೆ
   • ಒಪ್ಪಕ್ಕೋಟು
 9. Verify

  ♪ : /ˈverəˌfī/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ
   • ನೇರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ
   • ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಿ
   • ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ಕೆಲವು
   • ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ಒಪ್ಪಕ್ಕೋಟು
   • ಒಳಗೆ
   • ಮೈಪ್ಪಿಟ್ಟುವಿಟು
   • ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
   • ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ
   • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರರು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ
   • ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ನಿರ್ಧರಿಸಿ
   • ಹುಡುಕು
   • ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
   • ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
   • ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
 10. Verifying

  ♪ : /ˈvɛrɪfʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 11. Veritable

  ♪ : /ˈvərədəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ನಿಜವಾದ
   • ನಿಜ
   • ಮೈಪ್ಪತಿಯಾನ
   • ಮೂಲ
   • ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ
   • ನಿಜವಾದ
   • ಅರ್ಥಹೀನ
   • ವಾಸ್ತವಿಕ
   • ನೈಜ
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
   • ನಿಜವಾದ
   • ನಿಜ
   • ನೈಜ
   • ವಾಸ್ತವಿಕ
   • ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೇ
 12. Veritably

  ♪ : /ˈvərədəblē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
   • ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ
   • ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ನಿಖರವಾಗಿ
   • ಮೈಪ್ಪತಿಯಾಕವೇ
 13. Verities

  ♪ : /ˈvɛrɪti/

 14. Verity

  ♪ : /ˈverədē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸತ್ಯ
   • ನಿಜ
   • ರಿಯಾಲಿಟಿ
   • ನಿಷ್ಠೆ
   • ಸಂಗತಿಗಳು
   • ನಿಜವಾದ ಸುದ್ದಿ
   • ಸ್ವಯಂ
   • ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತು
   • ರಿಯಾಲಿಟಿ
   • ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು
   • ರಿಯಾಲಿಟಿ
   • ರಿಯಾಲಿಟಿ
   • ಸತ್ಯ
See also  At school Meaning In Kannada

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.