Vacancy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Vacancy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Vacancy

  ♪ : /ˈvākənsē/

  • विशेषण : adjective

   • जागा
   • पद
   • पद
   • गॅप
  • संज्ञा : noun

   • पद
   • रिक्त असणे
   • शून्य
   • रिक्त
   • कालियायरुत्तल
   • उजाडपणा
   • काहीही नाही
   • रिक्त पुटिका
   • कामाच्या ठिकाणी हमी प्रशासकीय सेवा स्तर
   • अंत: करणातील भावना
   • मेंदू शून्यता
   • निष्काळजीपणा
   • मातीमाई
   • कवनाकेटु
   • वैशिष्ट्ये
   • पद
   • रिक्त जागा
   • मोकळा वेळ
   • अनधिकृत अधिकृत पद
   • गॅप
   • पद
   • अज्ञान
   • आळस
   • जाध्याम
   • पद
   • पद
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक अबाधित स्थिती किंवा नोकरी.
   • हॉटेल किंवा इतर आस्थापनांमध्ये उपलब्ध खोली उपलब्ध आहे.
   • रिक्त जागा
   • क्रिस्टल जाळीचा एक दोष, ज्यामध्ये अणू नसणे किंवा आयन असणे आवश्यक आहे अशा स्थितीतून आयन असणे आवश्यक आहे.
   • बुद्धिमत्ता किंवा समज कमी असणे.
   • अबाधित
   • रिक्त क्षेत्र किंवा जागा
 2. Vacancies

  ♪ : /ˈveɪk(ə)nsi/

  • संज्ञा : noun

   • रिक्त जागा
   • रिक्त कार्य
   • कामाचे पैसे दिले जातील
 3. Vacant

  ♪ : /ˈvākənt/

  • विशेषण : adjective

   • निर्विवाद
   • कंटाळवाणा
   • बेपर्वा
   • आत काही नाही
   • नोकरीकडे दुर्लक्ष केले
   • निर्जन
   • रिक्त
   • रिक्त
   • अविचारी
   • आत काही नाही
   • अविचारी
   • निर्दोष
   • रिक्त
   • रिक्त जागा
   • रिकामे
   • रिक्त
   • बेअर
   • रिकामे जादूटोणा काही अंतर्गत नाही
   • पोकळ
   • अप्रबंधित अनफिल्टर्ड
   • अव्यवसायिक
   • स्थायी
   • तंद्री
   • कुरुकुरुपरा
 4. Vacantly

  ♪ : /ˈvākəntlē/

  • विशेषण : adjective

   • रिक्त
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • रिक्तपणे
 5. Vacate

  ♪ : /ˈvāˌkāt/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • रिकामे
   • कालीपन्नू
   • येरा
   • ते साफ करा
   • रिक्त
   • श्वास सोडणे
   • स्वच्छ
   • व्हिटोसे तयार करा
   • खंजीराचा राजा वेशिएते
   • पानीवित्तकालू
   • कामावरून काढा
   • भाडेकरू वगळा
   • रहिवासी लोकांना जागेवरुन काढा
   • जागेमधून वस्तू काढा
   • कट्टाना
  • क्रियापद : verb

   • टाळा
   • रिक्त
   • जागा सोडा
   • रद्द करा
   • रिक्त
   • स्थान टाळा
   • जागा टाळा
   • बदला
 6. Vacated

  ♪ : /veɪˈkeɪt/

  • विशेषण : adjective

   • रिक्त
  • क्रियापद : verb

   • रिकामे
   • ते साफ करा
   • रिक्त
   • दमवणे
 7. Vacates

  ♪ : /veɪˈkeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • रिकामे
 8. Vacating

  ♪ : /veɪˈkeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • सुट्टी
 9. Vacation

  ♪ : /vāˈkāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • सुट्टीतील
   • सुट्ट्या
   • सुट्टी
   • सुट्टीतील अवकाश
   • ओलिप्पिटल
   • हंगामी सुट्टीचा कालावधी
   • लांब सुट्टी नीटो येव
   • कमी होणे
   • ओसिपीप्टल
   • निष्ठा
   • सूट
   • कोर्टाची जागा
   • अभ्यासाचा कालावधी
   • विश्रांतीचा कालावधी
   • सुट्टी
   • मोकळा वेळ
   • मध्यांतर
   • विश्रांतीचा दिवस
   • न्यायालयात सुटी
   • सुट्ट्या
 10. Vacations

  ♪ : /vəˈkeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • सुट्ट्या
   • सुट्टीतील अवकाश
   • ओलिप्पिटल
See also  Increase Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply