Urologist Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Urologist” Meaning In Marathi

“Urologist” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Urologist♪ : /yəˈräləjəst/
  • संज्ञा : noun
   • यूरॉलॉजिस्ट
   • मूत्रशास्त्र
   • मूत्रपिंड
   • मूत्रमार्गाच्या संसर्गासाठी थेरपिस्ट
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • एक डॉक्टर जो मूत्र प्रणालीच्या कार्य आणि विकारांच्या अभ्यासात किंवा उपचारात विशेषज्ञ आहे.
   • यूरोलॉजी तज्ञ
 2. Urology♪ : [Urology]
  • संज्ञा : noun
   • मूत्र वैज्ञानिक अभ्यास

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *