Underlying Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Underlying” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Underlying

  ♪ : /ˌəndərˈlīiNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಆಧಾರವಾಗಿರುವ
   • ಎಲ್ಲಿ
   • ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
   • ಮೂಲ
   • ಕೆಳಭಾಗ
   • ಸಬ್ಟೆರ್ರೇನಿಯನ್
   • ಅತಿನಿಲೈಯಾನ
   • ಆಂತರಿಕ
   • ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಮೂಲ
   • ಕಾರ್ಡಿನಲ್
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಅಥವಾ ಮೂಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ
   • ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದೆ
   • ಯಾವುದೋ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
   • ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ
   • ಮೂಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು
 2. Under

  ♪ : /ˈəndər/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಸ್ತುತ
   • ಒಳಗೆ
   • ಕಡಿಮೆ
   • ಕಡಿಮೆ
   • ಚಟ
   • ತಳದಲ್ಲಿ
   • ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
   • ತಳದಲ್ಲಿ
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : conounj

   • ಕೆಳಗೆ
   • ಕೆಳಗೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

  • ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ : preposition

   • ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
   • ಕೆಳಗೆ
   • ಕೆಳಭಾಗ
   • ಕಿಲ್ಪಕ್ಕಮಾನ
   • ಅತಿಪುರಮಣ
   • ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
   • ಕಿಲ್ಟ್ಟರಟ್ಟಿಲ್
   • ಅಧೀನ
   • (ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ) ಡೌನ್
   • ಕಥೆ
   • ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ
   • ಕೆಳಕ್ಕೆ
   • ಕಡಿಮೆ
   • ಕೆಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
   • ಒಳಗೆ
   • ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ
   • ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ
   • ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
   • ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ
   • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
   • ನಿಯಾಲ್
   • ಆಫ್
   • ತಳದಲ್ಲಿ
   • ತಳದಲ್ಲಿ
   • ಕಡಿಮೆ
   • ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ
   • ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
 3. Underlain

  ♪ : /ʌndəˈlʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಂಡರ್ಲೈನ್
   • ಲೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ &
   • ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ
 4. Underlay

  ♪ : /ˌəndərˈlā/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಅಂಡರ್ಲೇ
   • ಬ್ಲೋ ಪ್ರೂಫ್ ಅತಿಕಿಟೈಟಲ್
   • ಅವಳು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಳು
   • ಜಲನಿರೋಧಕ ಹಾಳೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಬೇಸ್ (ಸುರಾಂಗ್) ಚಾಯ್ ಲೋಹೀಯ ಬಂಡೆ
   • ಸಾಯಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗ
 5. Underlie

  ♪ : /ˌəndərˈlī/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಅಂಡರ್ಲಿ
   • ಅತಿಕೋಟಿಟಕಿರಾತು
   • ನೀತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರಿ
   • ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
   • ಕೆಳಭಾಗವಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿತೈರು
   • ಮೂಲತಃ ಹೊಂದಿಸಿ
   • ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಬಾಟಮ್ವರ್ಕ್
   • ಮೂಲವಾಗಿರಿ
   • ಬೆಂಬಲ
   • ಕೊಲ್ಲು
   • ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ
   • ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ
   • ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಿ
 6. Underlies

  ♪ : /ʌndəˈlʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಆಧಾರಗಳು
   • ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು
   • ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.