Undergraduate Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Undergraduate” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Undergraduate

  ♪ : /ˌəndərˈɡrajo͞oət/

  • संज्ञा : noun

   • पदवीधर
   • पदवीधर विद्यार्थी
   • बॅचलर
   • पदवीपूर्वी विद्यार्थी
   • महाविद्यालयीन विद्यार्थी जो पदवीधर नाही
   • सहाय्यक
   • ज्या व्यक्तीने पदवी उत्तीर्ण केली नाही
   • महाविद्यालयीन विद्यार्थी जो पदवीधर नाही
   • सहाय्यक
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील विद्यार्थी ज्याने अद्याप पदवी किंवा समकक्ष पदवी मिळविली नाही.
   • पदवीधरांसाठी डिझाइन केलेले किंवा ठराविक
   • विद्यापीठाचा विद्यार्थी ज्याला अद्याप पहिली पदवी मिळाली नाही
 2. Undergraduates

  ♪ : /ʌndəˈɡradjʊət/

  • संज्ञा : noun

   • पदवीधर
   • पदवीधर विद्यार्थी
See also  Marital status Meaning In Kannada

Leave a Reply