|

Ubtan Meaning In Tamil – தமிழ் பொருள் விளக்கம்

What is the meaning of Ubtan in Tamil?

Answer:”Ubtan” தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருள், வரையறை, விளக்கம் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் புகைப்பட எடுத்துக்காட்டுகள் – நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம்.

Ubtan

பெயர்ச்சொல் : noun

  • கடற்பாசி, மஞ்சள் மற்றும் பிற மூலிகைகளின் கலவை

விளக்கம் : Explanation

தமிழ் வரையறை விரைவில் சேர்க்கப்படும்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *