Subsidy Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Subsidy” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Subsidy

  ♪ : /ˈsəbsədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಬ್ಸಿಡಿ
   • ರಾಜ್ಯ ನೆರವು
   • ಸಹಾಯ
   • ಹಣಕಾಸು
   • ತಾನಿವರಿ
   • (ಬರಲು) ಟೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ
   • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ
   • ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ
   • ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ
   • ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ
   • ಸಬ್ಸಿಡಿ
   • ತೆರಿಗೆ
   • ಧನಸಹಾಯ
   • ತೆರಿಗೆ
   • ಸಹಾಯ ಮೌಲ್ಯ
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಲ್ಯ
   • ನೆರವು
   • ವಸ್ತು ಸಹಾಯ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
   • ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಮೊತ್ತ.
   • ಹಣದ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆ.
   • ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಅನುದಾನ.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾವತಿಸುವ ಅನುದಾನ
 2. Subsidies

  ♪ : /ˈsʌbsɪdi/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು
 3. Subsidise

  ♪ : /ˈsʌbsɪdʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಬ್ಸಿಡಿ
   • ಸಬ್ಸಿಡಿ
 4. Subsidised

  ♪ : /ˈsʌbsɪdʌɪzd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸಹಾಯಧನ
   • ಅನುದಾನ
 5. Subsidises

  ♪ : /ˈsʌbsɪdʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು
 6. Subsidising

  ♪ : /ˈsʌbsɪdʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 7. Subsidize

  ♪ : [Subsidize]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಬ್ಸಿಡಿ
   • ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನೀಡಿ
   • ದಾನ
   • ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನೀಡಿ
 8. Subsidized

  ♪ : [Subsidized]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಹಾಯ ನೀಡಿ
   • ಸುಧಾರಿಸಿ
   • ಸಹಾಯ ನೀಡಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Copper Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.