Stochastic Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Stochastic” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Stochastic

  ♪ : /stəˈkastik/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • स्टोकेस्टिक
   • अपघाती
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • यादृच्छिकपणे निर्धारित; यादृच्छिक संभाव्यता वितरण किंवा नमुना आहे ज्याचे सांख्यिकीय विश्लेषण केले जाऊ शकते परंतु त्याबद्दल अचूक अंदाज येऊ शकत नाही.
   • यादृच्छिक चल असणे किंवा असणे

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Debited Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leave a Reply