Sterilisation Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Sterilisation” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Sterilisation

  ♪ : /stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಜೀವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
   • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ.
   • ಜೀವಿಯನ್ನು ಬಂಜರು ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ (ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ)
   • ಕೆಲವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಖ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ)
 2. Sterile

  ♪ : /ˈsterəl/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಬಂಜೆತನ
   • ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
   • ಅನುತ್ಪಾದಕ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಬರಡಾದ
   • ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
   • ಪಾಳು
   • ಪರಿಣಾಮ
   • ನೇರ
   • ಒಣ
   • ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನಿನಾಟ
   • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಹಾರ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
   • ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್
   • ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
   • ಕ್ಯಾಲಿಪುಟ್ಟಟ್ಟಕ್ಕ
   • ಬಂಜರು
   • ಬಂಜರು
   • Gin ಹಿಸಲಾಗದ
   • ವಕ್ರವಾಗಿಲ್ಲ
   • ಅನುತ್ಪಾದಕ
   • ಬಂಜರು
   • ಬಂಜೆತನ
   • ಬಂಜರು
   • ಫಲವಿಲ್ಲದ
   • ಮೂತ್ರ
   • ಖಾಲಿ
 3. Sterilisations

  ♪ : /stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
 4. Sterilise

  ♪ : /ˈstɛrɪlʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
 5. Sterilised

  ♪ : /ˈstɛrɪlʌɪzd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
 6. Steriliser

  ♪ : /ˈstɛrɪlʌɪzə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
 7. Sterilising

  ♪ : /ˈstɛrɪlʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
 8. Sterility

  ♪ : /stəˈrilədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕತೆ
   • ಬಂಜೆತನ
   • ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ
   • ಬಂಜರು ವಿವರಣಾತ್ಮಕತೆ
   • ಭಾಷೆಯ ಕೊರತೆ
   • ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ
   • ಉರಮಿನ್ಮೈ
   • ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ
   • ರೋಗ ಪರಿಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿ
   • ಬಂಜೆತನ
   • ಬಂಜೆತನ
   • ನಿರರ್ಥಕತೆ
   • ಸೋಂಕುಗಳೆತ
   • ಬಂಜೆತನ
   • ಉತ್ಪಾದಕತೆ
   • ನಿರರ್ಥಕತೆ
 9. Sterilization

  ♪ : [ ster- uh -l uh – zey -sh uh  n ]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • Meaning of “sterilization” will be added soon
   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
   • ಸೋಂಕುಗಳೆತ
   • ವೈಫಲ್ಯ
   • ಬಂಜೆತನ
 10. Sterilize

  ♪ : [Sterilize]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
   • ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ
   • ರೋಗಕಾರಕವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ
   • ಸೋಂಕುರಹಿತ
   • ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ
   • ಸೋಂಕುರಹಿತ
   • ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಗೊಳಿಸಿ
   • ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ
 11. Sterilized

  ♪ : [Sterilized]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
   • ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದೆ
   • ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ
   • ಬರಡಾದ
See also  Solution Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.