Statutory Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Statutory” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Statutory

  ♪ : /ˈstaCHəˌtôrē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಶಾಸನಬದ್ಧ
   • ಕಾನೂನು
   • ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ
   • ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ
   • ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ
   • ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ
   • ಕಾನೂನು
   • ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಕಾನೂನು
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಅಗತ್ಯ, ಅನುಮತಿ, ಅಥವಾ ಶಾಸನದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
   • (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ) ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.
   • ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ರಚಿಸಿದ
   • ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ
 2. Statute

  ♪ : /ˈstaCHo͞ot/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾನೂನು
   • ಕಾನೂನು
   • ಲೇಖನ
   • ಚಾರ್ಟರ್
   • ಫೋರಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾನೂನು
   • ಸಕ್ರಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕಾನೂನು
   • ನಿರಂತರಾವಿತಿ
   • ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ
   • ಬೈಬಲ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಕಾನೂನು
   • ಕಾನೂನು
   • ಶಿಸ್ತು
   • ನಿಯಮ
   • ಸ್ಥಿತಿ
   • ತೀರ್ಪು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
   • ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
   • ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
 3. Statutes

  ♪ : /ˈstatʃuːt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಶಾಸನಗಳು
   • ಲೇಖನ
   • ಚಾರ್ಟರ್
 4. Statutorily

  ♪ : /-ˌtôrəlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ
   • ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Commotion Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply