Stalwarts Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Stalwarts” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Stalwarts

  ♪ : /ˈstɔːlwət/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ದೃ al ವಾದವರು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ.
   • ಬಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ.
   • ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬೆಂಬಲಿಗ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು.
   • ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)
 2. Stalwart

  ♪ : /ˈstôlwərt/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಟ್
   • ವೈರಿ
   • ನೆಟ್ಟಗೆ ಏರಿರಿ
   • ಅಶ್ವದಳ
   • ಮ್ಯಾನ್ಲಿ
   • ಪಕ್ಷದ ಕಠಿಣ
   • ಉರಾಮಿಕಾ
   • ಕಟ್ಟುರುತಿವಯಂತ
   • ಸಾಹಸ
   • ಮಾನವೂರಂವೈಂಟ
   • ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್
   • ಬಲವಾದ
   • ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ
   • ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
   • ಸ್ವಂತ
   • ನಿಷ್ಠಾವಂತ
   • ಬಲವಾದ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದೈತ್ಯ
   • ಬಲವಾದ
   • ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತಿ
   • ಆರೋಗ್ಯಕರ
   • ಪುಲ್ಲಿಂಗ
   • ಆಳವಾದ

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.