Sins Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Sins” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Sins

  ♪ : /sɪn/

  • संज्ञा : noun

   • पाप
   • वाईट
   • पाप
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • अनैतिक कृत्य म्हणजे दैवी नियम विरुद्ध उल्लंघन मानले जाते.
   • एखादी कृती गंभीर किंवा खेदजनक दोष, गुन्हा किंवा वगळणे मानली जाते.
   • पाप करा.
   • (देव, एखादी व्यक्ती किंवा तत्त्व) विरूद्ध आक्षेप घ्या
   • एखादे कार्य किंवा कर्तव्य इतके कठोर किंवा अप्रिय आहे की ते एक शिक्षाच असले पाहिजे.
   • उच्च पदवीपर्यंत विशिष्ट अवांछनीय गुणवत्ता असणे.
   • जोरदारपणे किंवा बळजबरीने.
   • एक पापी क्रिया.
   • कृती करण्यास पापी अपयश.
   • लग्न झाले तरी एकत्र राहा.
   • साईन
   • देवाकडून परकेपणा
   • अशी कृत्य ज्याला धर्मशास्त्रज्ञांनी देवाच्या इच्छेचे उल्लंघन केले आहे
   • एका कोना-त्रिकोणाच्या कर्णच्या लांबीला दिलेल्या कोनाच्या उलट बाजूच्या लांबीचे प्रमाण
   • (अक्कडियन) चंद्राचा देव; सुमेरियन नॅनाचा भाग
   • इब्री अक्षराचे 21 वे अक्षर
   • पाप करा; देवाच्या नियमांचे किंवा नैतिक कायद्याचे उल्लंघन करतात
   • एक चुकीची पास किंवा एखादी चूक किंवा गंभीर चूक करा
 2. Sin

  ♪ : /sin/

  • वाक्यांश : –

   • चुकीचे
   • मोठा अपमान
   • पाप
  • संज्ञा : noun

   • पाप
   • पाप
   • गुन्हा
   • पाप
   • दुष्टपणा
   • अन्याय
   • घाण
   • अधर्म
   • गुन्हा
   • गुन्हा
 3. Sinful

  ♪ : /ˈsinfəl/

  • विशेषण : adjective

   • पापी
   • पापी
   • पूर्णपणे पापी
   • अपराधी
   • पापी
   • पापी
   • दुष्टपणा पूर्ण
   • पापी
   • अनैतिक
 4. Sinfully

  ♪ : /ˈsinfəlē/

  • विशेषण : adjective

   • पापी
   • दोषी ठरवले
   • पूर्ण पाप
  • क्रियाविशेषण : adverb

 5. Sinfulness

  ♪ : /ˈsinfəlnəs/

  • संज्ञा : noun

   • पापीपणा
   • पूर्ण पाप
   • पापीपणा
   • गुन्हा
 6. Sinless

  ♪ : /ˈsinləs/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • निर्दोष
   • निर्दोष
   • निष्पाप
   • टिविनाइकारता
   • नैतिकता गमावू नका
   • पवित्र
   • निर्दोष
   • निर्दोष
   • निर्दोष
   • पवित्र
 7. Sinned

  ♪ : /sɪn/

  • संज्ञा : noun

   • पाप केले
   • दया
   • पाप
  • क्रियापद : verb

   • पाप
   • दुखः
   • आज्ञा भंग
 8. Sinner

  ♪ : /ˈsinər/

  • संज्ञा : noun

   • पापी
   • बदला घेणारा पापी आहे
   • हल्लेखोर
   • अधर्मी
   • पापी
   • പതിതൻ
   • गुन्हेगार
   • पापीपणा
   • पापी
 9. Sinners

  ♪ : /ˈsɪnə/

  • संज्ञा : noun

   • पापी
   • पापी
 10. Sinning

  ♪ : /sɪn/

  • संज्ञा : noun

   • पाप करणे
   • दया
See also  Pamphlet Meaning In Hindi - हिंदी अर्थ व्याख्या

Leave a Reply