Sharpener Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Sharpener” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Sharpener

  ♪ : /ˈSHärp(ə)nər/

  • ನಾಮಪದ : noun

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಏನನ್ನಾದರೂ ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಧನ.
   • ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯ.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ (ಅಂಚು ಅಥವಾ ಬಿಂದು) ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಅನುಷ್ಠಾನ
 2. Sharp

  ♪ : /SHärp/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಬುದ್ಧಿವಂತ
   • ആര്
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ಸ್ಪೈರ್
   • ಇಲೈಯುಸಿ
   • ಟೈಲರ್ ನಿರ್ಮಿತ ಮೆಲುಸಿ
   • ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ
   • ನಟಿಸುವವನು
   • ವೃತ್ತಿಪರ
   • ಅರುಂತಿರಾಲಲಾರ್
   • (ಸಂಗೀತ) ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದಾರ
   • (ಸಂಗೀತ) ವಿಮೋಚನೆ ಗುರುತು
   • ಸ್ಪೈಕ್ ಗಳ
   • ಕುರ್ಮುನೈಪ್
   • ಮುನಿಮಾಲುಂಕಲರ
   • ಕೊಟುನುಟಿವಯಂತ
   • ವಿಲಿಂಪಾರ್ಂತಾ
   • ಅಸಮಾಧಾನ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
   • ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   • ತ್ವರಿತ
   • ಬಹುವಚನ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಡಿತ
   • ಗಮನ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ಒರಟು
   • ಹೃದಯ ಮುರಿಯುವ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ
   • ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ತೀವ್ರ
   • ತೀವ್ರ
   • ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ
   • ಸಂಭ್ರಮ
   • ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ
   • ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ
   • ಅಸಹನೀಯ
   • ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : conounj

   • ತ್ವರಿತವಾಗಿ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೂಜಿ
   • ಮೋಸಗಾರ
   • ಶಬ್ದ
   • ವೀಟ್ ಗ್ರಾಸ್
   • ಚುಚ್ಚುವ ಉದ್ದವಾದ, ಕಡಿಮೆ ಸೂಜಿ
   • ಉದಾತ್ತ ಧ್ವನಿ
   • ಶಬ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
 3. Sharpen

  ♪ : /ˈSHärpən/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ
   • ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
   • ಗಡಸುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
   • ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಬುದ್ಧಿವಂತ
   • ಕುರಕು
   • ಕುರ್ಮುನೈಪ್ಪತುಟ್ಟು
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ
   • ಉತ್ತೇಜಿಸಿ
 4. Sharpened

  ♪ : /ˈʃɑːp(ə)n/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
   • ಸ್ಪೈರ್
 5. Sharpeners

  ♪ : /ˈʃɑːpnə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಶಾರ್ಪನರ್ಗಳು
 6. Sharpening

  ♪ : /ˈʃɑːp(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
   • ಶಾರ್ಪನರ್ ಶಾರ್ಪನರ್
 7. Sharpens

  ♪ : /ˈʃɑːp(ə)n/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ
 8. Sharper

  ♪ : /ˈSHärpər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ಟ್ರಿಕ್-ಅಥವಾ-ಟ್ರೀಟರ್
   • ಸ್ವಿಂಡ್ಲರ್
   • ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್
   • ನಟಿಸುವವ
   • ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸೋತವನು
   • ಕಳ್ಳ
   • ಮೋಸಗಾರ
 9. Sharpest

  ♪ : /ʃɑːp/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
   • ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
 10. Sharply

  ♪ : /ˈSHärplē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ
   • ತೀವ್ರವಾಗಿ
   • ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ
   • ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ
   • ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ
   • ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ
   • murccayeatukuti
   • ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ತೀವ್ರವಾಗಿ
   • ಗಂಭೀರವಾಗಿ
 11. Sharpness

  ♪ : /ˈSHärpnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ
   • ಮಾಟಿಕ್ಕುರ್ಮೈ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ
   • ಉತ್ಸಾಹ
   • ತೀವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಲಾಭ
 12. Sharps

  ♪ : /ʃɑːp/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ತೀಕ್ಷ್ಣ
   • ಲುಸೆರ್ನ್
   • ಮಾಪ್ಪರಲ್
   • ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರ
   • ನೀರಸ ಹಿಟ್ಟು
See also  Rugs Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.