Scribble Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Scribble” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Scribble

  ♪ : /ˈskribəl/

  • संज्ञा : noun

   • കിറുക്കൻ
   • काढा
   • निष्काळजीपणाने घाणेरडे इंजेक्शन देणे
   • जे वाचणे अवघड आहे असे लेखन
   • टोचलेले
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • स्क्रिबल
   • हुशार लेखन
   • लिहा
   • स्क्रोल
   • हस्तलिखित काळजीशिवाय लिहिलेले
   • ट्वीक केलेला संदेश
   • तातडीची नोट
   • (क्रियापद) त्वरित लिहा
   • चिंता न करता लिहा
   • इटालासिरीयनायरू
   • नुलाकिर्यनायरू
  • क्रियापद : verb

   • निष्काळजीपणाने लक्षात ठेवा
   • वार
   • सुबकपणे लिहा
   • आळशीपणे लिहा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • निष्काळजीपणाने किंवा घाईघाईने (काहीतरी) लिहा किंवा काढा.
   • जगण्यासाठी किंवा छंद म्हणून लिहा.
   • लेखनाचा तुकडा किंवा चित्र निष्काळजीपणाने किंवा घाईगडबडीने तयार केले जाते.
   • कार्ड (लोकर, कापूस इ.) खडबडीत.
   • खराब लिखाण
   • एक हेतू नसलेला रेखांकन
   • तपशीलांकडे जास्त लक्ष न देता पटकन लिहा
   • निष्काळजीपणाने लिहा
 2. Scribbled

  ♪ : /ˈskribəld/

  • विशेषण : adjective

   • लिहिलेले
   • स्क्रिबल
   • हुशार लेखन
   • लिहा
   • काहीतरी
 3. Scribbler

  ♪ : /ˈskrib(ə)lər/

  • संज्ञा : noun

   • स्क्रिबलर
   • लेखक
   • जादूगार
 4. Scribblers

  ♪ : /ˈskrɪblə/

  • संज्ञा : noun

 5. Scribbles

  ♪ : /ˈskrɪb(ə)l/

  • क्रियापद : verb

   • स्क्रिब्ल्स
   • चिमटा
   • स्क्रिबल
   • हुशार लेखन
   • थोडक्यात लिहा
 6. Scribbling

  ♪ : /ˈskrib(ə)liNG/

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • स्क्रिब्लिंग
   • काहीतरी वेगवान
 7. Scribblings

  ♪ : [Scribblings]

  • विशेषण : adjective

See also  Gram flour Meaning In Malayalam

Leave a Reply