Run errands Meaning In Marathi

“Run errands” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Run errands

  ♪ : [Run errands]

  • क्रियापद : verb

   • देवदूत व्हा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment