Robust Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Robust” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Robust

  ♪ : /rōˈbəst/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ದೃ
   • ವಾದ
   • ಕಪಿರಮಣ
   • ಬಲವಾದ
   • ಆರೋಗ್ಯಕರ
   • ಉಟಾರ್ಕಾಟ್ಸ್
   • ಸಂಯಮ
   • ವಾಲುಕುರೈವರ
   • ಬಲಪಡಿಸುವ
   • ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು
   • ಪ್ರಬಲ
   • ನಲ್ಲುರುತಿಮಕ್ಕ
   • ನೆರ್ಮೈಪ್ಪೊಗೆ
   • ಪರಂಪೊಗೆ
   • ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯಲ್ಲದ
   • ಜೂಜುಕೋರರಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರದು
   • ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ
   • ಬಲವಾದ
   • ಪುಶಿ
   • ಬಲವಾದ
   • ಸಂವೇದನಾಶೀಲ
   • ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಗೆ
   • ಬಲಪಡಿಸುವುದು
   • ಆರೋಗ್ಯಕರ
   • ಆರೋಗ್ಯಕರ
   • ಪೌಷ್ಟಿಕ
   • ಬಲವಾದ
   • ಬಲವಾದ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ; ಹುರುಪಿನ.
   • (ವಸ್ತುವಿನ) ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ.
   • (ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
   • ರಾಜಿಯಾಗದ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ.
   • (ವೈನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ) ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
   • ರೂಪ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ
   • ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಬೌದ್ಧಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಥವಾ ಜಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ
   • ಒರಟು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ
 2. Robustly

  ♪ : /rōˈbəstlē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಆರೋಗ್ಯಕರ
   • ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

 3. Robustness

  ♪ : /rōˈbəstnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದೃ ust ತೆ
   • ಯುರಾನ್ ದೃ er ೀಕರಣದ ಸ್ವಾಧೀನ
   • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
   • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
   • ದುರಹಂಕಾರ
   • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
   • ಖಂಡಿತ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.