Rhymes Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Rhymes” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Rhymes

  ♪ : /rʌɪm/

  • ನಾಮಪದ : noun

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಶಬ್ದದ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಅಂತ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ.
   • ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶದ ಶಬ್ದವು ಇನ್ನೊಂದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಕವನ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ.
   • ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದಂತೆಯೇ ಇರುವ ಪದ.
   • (ಒಂದು ಪದ, ಉಚ್ಚಾರಾಂಶ ಅಥವಾ ರೇಖೆಯ) ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.
   • (ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ಹಾಡಿನ) ಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
   • ಕವನವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪದವನ್ನು (ಅನುಗುಣವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ) ಸೇರಿಸಿ.
   • ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಕವನ ರಚಿಸಿ.
   • ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣ.
   • ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಶಬ್ದಗಳು)
   • ಕಾವ್ಯದ ತುಣುಕು
   • ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ
   • ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
 2. Rhyme

  ♪ : /rīm/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಾಸ
   • ಪ್ರಾಸ
   • ಪ್ರಾಸ
   • ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆ
   • ಸಮಾನ ಪದ
   • ಪದ್ಯ
   • ನಾಣ್ಣುಡಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕವಿತೆ ಬರೆಯಿರಿ
   • ಕವನ
   • ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ
   • ಪ್ರಾಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
   • ಅದೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
   • ಸಮಾನ ಪದ
 3. Rhymed

  ♪ : /rʌɪm/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ
 4. Rhymer

  ♪ : /ˈrīmər/

 5. Rhymester

  ♪ : [Rhymester]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕವಿ
 6. Rhyming

  ♪ : /ˈrīmiNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Unendurable Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.