Resign Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Resign” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Resign

  ♪ : /rəˈzīn/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ಕ್ವಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪನಿತುರಾ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ
   • ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿ
   • ಇಳುವರಿ
   • ಕಮ್ಮನ್ರಿರು
   • ಅಮೈಂಟತಂಕು
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
   • ಬಿಡಿ
   • ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
   • ವಿಷಯವಾಗಿರಿ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ
   • ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
   • ನೀಡಿ
   • ಸಲ್ಲಿಸು
   • ತಲುಪಿಸಿ
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
   • ಬಿಡಿ
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
   • ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
   • ಬಿಡಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡಿ.
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ (ಕಚೇರಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಸವಲತ್ತು, ಇತ್ಯಾದಿ)
   • ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ.
   • ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ.
   • ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ.
   • (ಕೆಲಸ, ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ) ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ
   • ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ
   • ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗ
   • ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
 2. Resignation

  ♪ : /ˌrezəɡˈnāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ಪಣಿತುರಪ್ಪು
   • ಇರಾಸಿನಾಮ
   • ವಿಚಲನ ಪತ್ರ
   • ಪ್ರತ್ಯೇಕ
   • ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
   • ಅಮೈವಟಕ್ಕಂ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ಪರಿತ್ಯಾಗ
   • ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
   • ಕ್ಷಮಿಸಿ
   • ನಿಗ್ರಹ
   • ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
   • ಸಲ್ಲಿಕೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನಿರಾಕರಣೆ
   • ಪರಿತ್ಯಾಗ
 3. Resignations

  ♪ : /rɛzɪɡˈneɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು
 4. Resigned

  ♪ : /riˈzīnd/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು
   • ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು
   • ತಾಳ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   • ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ
   • ಒಂದು ವೇಳೆ
   • ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರಿತ
   • ವಿಧೇಯ
   • ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ
   • ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
   • ಒಪ್ಪಿಗೆ
   • ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿದೆ
   • ಶಾಂತ
   • ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
   • ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ
   • ಸಹಿಷ್ಣು
   • ಸೋಮಾರಿಯಾದ
   • ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿದೆ
   • ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು
   • ಸಹಿಷ್ಣು
 5. Resignedly

  ♪ : /rəˈzīnədlē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಸಮರ್ಪಿತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

 6. Resigner

  ♪ : [Resigner]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 7. Resigning

  ♪ : /rɪˈzʌɪn/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ರಾಜೀನಾಮೆ
 8. Resigns

  ♪ : /rɪˈzʌɪn/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ರಾಜೀನಾಮೆ
   • ಪೋಸ್ಟ್ ತ್ಯಜಿಸಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.