Renounced Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Renounced” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Renounced

  ♪ : /rɪˈnaʊns/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು
   • ಬಿಡಿ
   • ಕೈ ಕೆಳಗೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಒಬ್ಬರ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು formal ಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ (ಹಕ್ಕು, ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ)
   • ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸು ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ.
   • ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸುವುದು.
   • ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸಿ (ಒಂದು ಕಾರಣ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಜೀವನ ವಿಧಾನ)
   • ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ.
   • ರಾಜರು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
   • (ಕೆಲಸ, ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ) ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ
   • ದೂರವಿರಿ; ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
   • ಎಸೆಯಿರಿ
 2. Renounce

  ♪ : /rəˈnouns/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಅನುಮೋದಿಸಬೇಡಿ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ತ್ಯಜಿಸಿ
   • ಮನ್ನಾ
   • ಬಿಡಿ
   • ಸರಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಜನ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ
   • ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ
   • (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ಇಲಾಖೆ
   • ಇಳುವರಿ
   • ತ್ಯಜಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ
   • ಪುಶ್
   • ಮರು
   • ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ
   • ತೋಟರ್ಪರುಟ್ಟುಕ್ಕೋಲ್
   • ಸಂಬಂಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿನ್ವಾಂಕಿಕೋಲ್
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನಿರಾಕರಿಸು
   • ತ್ಯಜಿಸಿ
   • ವಿರೋಧಾಭಾಸ
   • ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು
   • ಬಿಡಿ
   • ನಿರಾಕರಿಸು
   • ತ್ಯಜಿಸಿ
   • ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
   • ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ
 3. Renouncement

  ♪ : /rəˈnounsmənt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತ್ಯಜಿಸುವುದು
   • ಪರಿತ್ಯಾಗ
 4. Renounces

  ♪ : /rɪˈnaʊns/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತ್ಯಜಿಸುತ್ತದೆ
 5. Renouncing

  ♪ : /rɪˈnaʊns/

  • ನಾಮಪದ : noun

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ತ್ಯಜಿಸುವುದು
   • ಡಿಕೊಮಿಷನಿಂಗ್
 6. Renunciation

  ♪ : /rəˌnənsēˈāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತ್ಯಜಿಸುವುದು
   • ಪುಶ್
   • ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ
   • ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆ
   • ಪಟವಿತುರಪ್ಪವನಂ
   • ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪತ್ರ
   • ತ್ಯಾಗ
   • ಹರ್ಮಿಟೇಜ್
   • ಪರಿತ್ಯಾಗ
   • ಪರಿತ್ಯಾಗ
   • ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ
   • ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ
 7. Renunciations

  ♪ : /rɪnʌnsɪˈeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ತ್ಯಜಿಸುವುದು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.