Remove Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Remove” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Remove

  ♪ : /rəˈmo͞ov/

  • वाक्यांश : –

   • विस्थापन
   • काढणे
  • संज्ञा : noun

   • पुनर्वास
   • स्थिती
   • काढणे
   • काढा
   • पुनर्वास
   • अंतर
   • पृथक्करण
   • बदला
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • काढा
   • विल्हेवाट लावणे
   • विलंब
   • हटवा
   • काढणे
   • श्वास सोडणे
   • ननपती
   • पदवी
   • इष्टतम आकार लहान
   • शाळा-स्तरीय पदोन्नती
   • मेर्पाटीव्हॅटर्युटल
   • फूड प्लॅटफॉर्म रीमोल्डिंग
   • हटवा (क्रियापद)
   • सूट
   • प्रत्यारोपण रीलोकेट पाटवीमरू
   • विलकुवी बरखास्त करण्यासाठी
   • दूर जा स्वॅप
   • अकाल
   • वर
   • दूर करा
  • क्रियापद : verb

   • पोस्टपोन
   • हलवा
   • हद्दपार
   • त्यातून मुक्त व्हा
   • नष्ट करा
   • स्थान बदला
   • काढा
   • टाकून द्या
   • निचरा
   • हटवा
   • निश्चित करा
   • ठोका
   • विरघळली
   • मारुन टाका
   • पाडणे
   • नीट ढवळून घ्यावे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • व्यापलेल्या स्थानापासून (काहीतरी) दूर किंवा बंद घ्या.
   • कपडे काढून घ्या
   • एखाद्याचे निवासस्थान किंवा निवासस्थान बदलून (दुसर् या ठिकाणी)
   • कायद्याद्वारे (एखाद्यास) दुसर् या क्षेत्रात जाण्यासाठी सक्ती करा.
   • काढून टाका किंवा सुटका करा.
   • नोकरी किंवा कार्यालयातून डिसमिस करा.
   • पासून दूर रहा.
   • पासून खूप वेगळे व्हा.
   • दूरस्थपणा किंवा वेगळेपणाची एक डिग्री.
   • अलंकारिक अंतर किंवा विभाजनाची डिग्री
   • काहीतरी कंक्रीट काढून टाका, जसे की उचलून, ढकलून देऊन, किंवा बंद करून किंवा काहीतरी अमूर्त काढा
   • पद किंवा कार्यालयातून काढून टाका
   • विल्हेवाट लावणे
   • सोडण्याचे कारण
   • व्यवसाय, कायदेशीर, शैक्षणिक किंवा लष्करी कारणांसाठीचे स्थान किंवा स्थान बदला
   • दूर जा किंवा निघून जा
   • हेतुपुरस्सर आणि पूर्वपरिक्षेने मारा
   • अमूर्त काहीतरी लावतात
 2. Removable

  ♪ : /rəˈmo͞ovəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • काढण्यायोग्य
   • हस्तांतरणीय निक्किविटट्टाक्का काढण्यासाठी
   • गुन्हेगार ज्याला आयर्लंडमध्ये काढून टाकले जाऊ शकते
   • (विशेषण) डिस्पोजेबल
   • तल्लीविटट्टा
   • कुर्रानतुवर
   • काढण्यायोग्य राजा किंवा वरिष्ठ काढून टाकण्यासाठी
   • अस्थिर
   • काढता येण्यासारखा
   • काढता येण्यासारखा
 3. Removal

  ♪ : /rəˈmo͞ovəl/

  • वाक्यांश : –

   • पुनर्वास
   • काढणे
  • संज्ञा : noun

   • काढणे
   • निर्मूलन
   • रद्द करणे
   • विस्थापन
   • वाहून नेणे
   • पुनर्वास
   • विच्छेदन
   • स्थान बदल
   • खून
   • कोणरलीप्पू
   • काढणे
   • विल्हेवाट लावणे
   • विनाश
   • अपहरण
   • स्थान बदल पुनर्वसन
   • व्यत्यय
   • काढणे
   • विस्थापन
   • काढणे
 4. Removals

  ♪ : /rɪˈmuːv(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • काढणे
   • निर्मूलन
   • काढणे
 5. Removed

  ♪ : /rəˈmo͞ovd/

  • विशेषण : adjective

   • काढले
   • काढा
   • हटविला
   • दूर
   • दूरस्थ
   • वाचनात तुलनेने कमी पडते
   • काढले
 6. Removes

  ♪ : /rɪˈmuːv/

  • क्रियापद : verb

   • काढून टाकते
   • जंतुनाशक
   • हटवा
 7. Removing

  ♪ : /rɪˈmuːv/

  • वाक्यांश : –

   • काढणे
  • विशेषण : adjective

   • फिरत आहे
  • क्रियापद : verb

   • काढत आहे
   • पृथक्करण
See also  Shivering Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply