Regret Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Regret” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Regret

  ♪ : /rəˈɡret/

  • संज्ञा : noun

   • क्षमस्व
   • वापर
   • दु: ख
   • चिंता
   • पश्चात्ताप
   • उष्णता
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • दु: ख
   • दु: ख
   • शोक शोक
   • शोक
   • तोटा शोक
   • मृताचे दुःख
   • दुःख
   • तोटा प्रती नैराश्य
   • नॉस्टॅल्जिया
   • डसर चिंता
   • नुकसानीसाठी शोक व्यक्त करणे (क्रियापद) पुन्हा करणे
   • वास्तवाची पश्चात्ताप
   • जाण्याची तळमळ
   • काय झाले याचा विचार करा
   • शो बद्दल
  • क्रियापद : verb

   • क्षमस्व
   • पश्चात्ताप करा
   • क्षमस्व
   • दु: ख
   • दु: ख
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • दु: खी, पश्चाताप किंवा निराश वाटेल (जे काही झाले किंवा झाले, विशेषत: हरवले किंवा गमावलेली संधी)
   • दुर्दैवी किंवा अप्रिय गोष्टीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी किंवा नम्रपणे व्यक्त करण्यासाठी विनम्र सूत्रांमध्ये वापरले जाते.
   • गमावणे किंवा नसणे याबद्दल दुःख वाटणे (काहीतरी आनंददायी)
   • जे घडले किंवा केले त्याबद्दल दु: ख, पश्चात्ताप किंवा निराशेची भावना.
   • एक उदाहरण किंवा दु: ख एक कारण.
   • एखाद्या घटनेबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी किंवा आमंत्रण स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविण्यासाठी विनम्र सूत्रांमध्ये वापरले जाते.
   • काही चुकीचे केले किंवा काही निराशा यांच्याशी संबंधित दुःख
   • साठी दिलगीर आहोत; साठी वाईट वाटते; बद्दल contrit असू
   • तोटा किंवा नसणे याबद्दल दु: ख वाटते
   • औपचारिक किंवा सभ्यतेने नकार द्या
   • दिलगिरी व्यक्त करा
 2. Regretful

  ♪ : /rəˈɡretfəl/

  • विशेषण : adjective

   • दु: खी
   • वरुट्टन
   • पश्चाताप
   • केलेल्या कामाबद्दल दु: ख
   • केलेल्या कामाबद्दल दु: ख
 3. Regretfully

  ♪ : /rəˈɡretf(ə)lē/

  • विशेषण : adjective

   • दुर्दैवाने
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • दु: ख
   • दु: ख सह
   • दु: खासह
 4. Regrets

  ♪ : /rɪˈɡrɛt/

  • क्रियापद : verb

   • पश्चात्ताप
   • ऑर्केल
 5. Regrettable

  ♪ : /rəˈɡredəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • खेदजनक
   • क्षमस्व
   • दयनीय
   • व्यसनाधीन
   • पश्चात्ताप करणारा
   • दुर्दैवाने
 6. Regrettably

  ♪ : /rəˈɡredəblē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • दु: ख
   • दुर्दैवाने,
 7. Regretted

  ♪ : /rɪˈɡrɛt/

  • क्रियापद : verb

 8. Regretting

  ♪ : /rɪˈɡrɛt/

  • क्रियापद : verb

   • दु: ख
   • नाराज
See also  Relax Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply