Refugee Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Refugee” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Refugee

  ♪ : /ˌrefyo͝oˈjē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಿರಾಶ್ರಿತ
   • ನಿರಾಶ್ರಿತರು
   • ಶರಣಾಗತಿ
   • ಪುಕ್ಕಿಲಾಲರ್
   • ನಿರಾಶ್ರಿತರು
   • ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು
   • ನಿರಾಶ್ರಿತರು
   • ಅವಲಂಬಿತ
   • ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯುದ್ಧ, ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ.
   • ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಗಡಿಪಾರು
 2. Refuge

  ♪ : /ˈrefˌyo͞oj/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಸಂರಕ್ಷಕ
   • ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಇಟಾರ್ಕಾಪ್ಗೆ
   • ಕಲೈಕನಲಾರ್
   • ತಂಚಮಲಿಪ್ಪವರ್
   • ಅಟೈಕ್ಕಲಂಕೋಟುಪ್ಪವರ್
   • ಇಟಾರ್ಕಾಪ್ಪುನೇರಿ
   • ನೆರಿಕಾಪ್ಗೆ ಅಪಾಯದ ಅಪಾಯ
   • ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
   • ಆಶ್ರಯ
   • ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್
   • ಆಶ್ರಯ
   • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
   • ಆಶ್ರಯ
   • ಆಶ್ರಯ
   • ಟ್ರಿಕ್
   • ಸೂತ್ರ
   • ಆಶ್ರಯ
   • ಆಶ್ರಯ
   • ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ
   • ಉಳಿಸಿ
 3. Refugees

  ♪ : /rɛfjʊˈdʒiː/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಿರಾಶ್ರಿತರು
   • ನಿರಾಶ್ರಿತರು
 4. Refuges

  ♪ : /ˈrɛfjuːdʒ/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಿರಾಶ್ರಿತರು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  He-goat Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.