Rectification Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Rectification” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Rectification

  ♪ : /ˌrektəfəˈkāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • सुधारणे
   • दुरुस्ती
   • दोष दूर करणे
   • फिल्टर क्लीनअप
   • शुध्दीकरण
   • दुरुस्ती
   • दुरुस्ती
   • सदोष बदल
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • काहीतरी योग्य ठेवण्याची क्रिया.
   • वैकल्पिक प्रवाहाचे थेट प्रवाहात रुपांतर.
   • वारंवार किंवा सतत ऊर्धपातन करून पदार्थाचे शुद्धीकरण किंवा परिष्करण.
   • (रसायनशास्त्र) डिस्टिलेशनद्वारे पदार्थाचे शुद्धीकरण किंवा शुद्धीकरण प्रक्रिया
   • अल्टर्नेटिंग करंटचे थेट प्रवाहात रुपांतर
   • चूक पुनर्स्थित करण्यासाठी सुधारित ऑफरची कृती; योग्य सेटिंग
   • वक्र लांबी निश्चित; दिलेल्या वक्र लांबी समान एक सरळ रेषा शोधत आहे
 2. Rectifiable

  ♪ : /ˈrektəˌfīəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • सुधारनीय
   • जे दुरुस्त केले जाऊ शकते
   • योग्य स्थिती
 3. Rectified

  ♪ : /ˈrektəˌfīd/

  • विशेषण : adjective

   • सुधारित
   • दुरुस्त करा
   • दुरुस्त केले
   • दुरुस्त केले
   • अट मध्ये
   • शुद्ध केले
 4. Rectifier

  ♪ : /ˈrektəˌfīər/

  • संज्ञा : noun

   • सुधारणारा
   • संपादक
   • सिराककुंकरू
   • दुरुस्त करणारा
   • सुधारात्मक
   • मोव्हर
   • स्वच्छता क्लीनर
   • स्वच्छता
   • सध्याचे प्रवाह एक सकारात्मक प्रवाहात रुपांतरित करीत आहे
   • विश्लेषक
   • मशीन
   • अल्कोहोल दूर करण्यासाठी मशीन
 5. Rectifies

  ♪ : /ˈrɛktɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

 6. Rectify

  ♪ : /ˈrektəˌfī/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • सुधारणे
   • समायोजित करा
   • दुरुस्ती
   • संपादक
   • सुधारणे
   • बग हटवा
   • संपादन
   • उजवीकडे
   • सुधार समायोजित
   • मॅरिटीरट्टू
   • डीबग
   • चूक दुरुस्त करा
   • हानी काढून टाका आणि दुरुस्त करा
   • गहाळ भरा
   • वारंवार फिल्टर क्लिनर
   • वक्र इत्यादींच्या बाबतीत सरळ रेषा शोधा
  • क्रियापद : verb

   • जुळविण्यासाठी
   • दुरुस्त करा
   • चूक दुरुस्त करा
   • स्वच्छ करा
   • योग्य
   • चूक दुरुस्त करा
   • निश्चित करा
   • दुरुस्त करा
 7. Rectifying

  ♪ : /ˈrɛktɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

   • सुधारणे
   • बरं
See also  Maintenance Meaning In Gujarati - ગુજરાતી અર્થ

Leave a Comment

Your email address will not be published.