Recipe Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Recipe” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Recipe

  ♪ : /ˈresəˌpē/

  • संज्ञा : noun

   • कृती
   • अन्न तयारी कृती मोड कृती
   • कंपाऊंडिंग पद्धत
   • पाककृती
   • पद्धत
   • मुरईपट्टी
   • स्वयंपाकासंबंधी उद्योगातील घटकांचे नाव, प्रमाण आणि पद्धतीचा संदर्भ
   • प्रिस्क्रिप्शन
   • प्रिस्क्रिप्शन ड्रग
   • सियालकाटनम
   • वकाइट्यूएयरपेटू
   • कुल्टिराम
   • रणनीती
   • औषधोपचार
   • शेवट एक साधन
   • आहार
   • व्यवस्थापन पद्धत
   • कृती
   • सूचना
   • औषधनिर्माणशास्त्र
   • अन्न आणि पेये तयार करण्याच्या सूचना
   • औषधोपचार
   • काहीतरी बनवण्यासाठी सूचना
   • साहित्य
   • औषधी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • आवश्यक पदार्थांच्या यादीसह विशिष्ट डिश तयार करण्यासाठी सूचनांचा एक संच.
   • काहीतरी ज्यामुळे एखाद्या विशिष्ट परिणामाची शक्यता असते.
   • वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन.
   • काहीतरी बनवण्याच्या दिशानिर्देश
 2. Receipt

  ♪ : /rəˈsēt/

  • संज्ञा : noun

   • पावती
   • ते दे
   • निरस्त करणे
   • जमा
   • माघार
   • प्राप्त करणे
   • सर्व ठेवा
   • पावत्या
   • पैसे मिळाले
   • स्वत: ची स्वाक्षरी केलेली रोख पावती
   • पैसे मिळविण्यासाठी एक स्थान
   • मुरईपट्टी
   • स्वयंपाकासंबंधी उद्योगातील घटकांच्या यादीसह पाककृती
   • (क्रियापद) प्राप्त झाल्याचे सूचित केले
   • परुक्रिस्टीप
   • परिमाण
   • खरेदी
   • .‍
   • घटने किंवा प्रसंगाचे आगमन
   • क्षमता
   • पावती
   • पावती
   • पावती
   • आपणास काहीतरी मिळाले असल्याचे दर्शवून एक पावती द्या
  • क्रियापद : verb

   • प्राप्त करा
   • पावती द्या
   • पावती खरेदी करा
   • द्या
   • बिलावर भरलेल्या रकमेची नोंद करा
   • बिलावर “सशुल्क” प्रविष्ट करा
 3. Receipts

  ♪ : /rɪˈsiːt/

  • वाक्यांश : –

   • पावती
  • संज्ञा : noun

   • खरेदी
   • पावत्या
   • पावती
   • जमा
   • माघार
   • सही
   • घटने किंवा प्रसंगाचे आगमन
 4. Receivable

  ♪ : /rəˈsēvəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • प्राप्य
   • स्वीकार्य
   • स्वीकार्य
   • स्वीकार्य
   • उपलब्ध
   • स्वीकार्य
 5. Receive

  ♪ : /rəˈsēv/

  • संज्ञा : noun

   • स्वागत आहे
   • सूचित करा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • प्राप्त
   • मिळवा
   • मिळवणे
   • स्वीकारा
   • प्राप्त
   • निरिक्षण
   • कोटुक्परु
   • जे पाठविले आहे ते प्राप्त करा
   • इटिप्परु
   • कामट्टेपरु प्राप्त करण्यासाठी
   • सहन करणे
   • बीयरिंग्ज
   • पेरामाईगुरु
   • टॅंकीनमध्ये
   • वापर
   • एक कंटेनर बनवा
   • एरिनाइट्टुककोल
   • गोळा
   • सह आत्मसात
   • जोडले
  • क्रियापद : verb

   • ते मिळवा
   • स्वीकारा
   • वाटते
   • स्वीकारा
   • पाठवा
   • रिसेप्शन प्रविष्ट करा
   • प्राप्त करा
   • खरेदी करा
   • समजून घ्या
   • पोहोचू
   • काढा
   • लक्ष द्या
   • स्वीकारा
   • या
   • घ्या
   • साइन इन करा
   • चोरांकडून विकत घ्या
   • अनुभव
   • बॉल परत मार
   • स्वागत आहे
 6. Received

  ♪ : /rəˈsēvd/

  • वाक्यांश : –

   • दाखवले
   • जग प्रसिद्ध
  • विशेषण : adjective

   • मिळाले
   • वगैरे
   • मिळवणे
   • स्वीकारा
   • प्राप्त
   • सहसा यावर सहमत
   • स्वीकारले
   • मिळाले
 7. Receiver

  ♪ : /rəˈsēvər/

  • वाक्यांश : –

   • रेडिओचा संच प्राप्त करीत आहे
   • खरेदीदार
   • टेलिफोन रिसीव्हर
  • संज्ञा : noun

   • प्राप्तकर्ता
   • प्राप्त करण्याचे साधन
   • खरेदीदार
   • ज्याने प्राप्त केले
   • करदाता
   • ताब्यातील संरक्षक
   • कायद्याच्या कोर्टामध्ये मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कोर्टाने नियुक्त केलेली व्यक्ती
   • कलावुकप्पालार
   • स्टीलर कलावुका
   • प्राप्तकर्ता
   • कर, आकारणी इ. प्राप्त करणारा अधिकारी.
   • विवादास्पद मालमत्तेची व्यवस्था करण्यासाठी कोर्टाने नियुक्त केलेली व्यक्ती
   • टेलिफोन रिसीव्हर
   • प्राप्तकर्ता
   • प्राप्तकर्ता
 8. Receivers

  ♪ : /rɪˈsiːvə/

  • संज्ञा : noun

   • प्राप्तकर्ता
   • प्राप्तकर्ता
   • खरेदीदार
 9. Receivership

  ♪ : /rəˈsēvərˌSHip/

  • संज्ञा : noun

   • प्राप्त
   • मिळवत आहे
   • प्राप्तकर्त्याची स्थिती
   • प्राप्तकर्ता सेवा
 10. Receives

  ♪ : /rɪˈsiːv/

  • विशेषण : adjective

   • प्राप्त करीत आहे
  • क्रियापद : verb

   • प्राप्त
   • मिळवत आहे
 11. Receiving

  ♪ : /rɪˈsiːv/

  • विशेषण : adjective

   • प्राप्त करीत आहे
  • क्रियापद : verb

   • प्राप्त करणे
   • प्राप्त
   • मिळवत आहे
   • स्वीकृती
 12. Receptacle

  ♪ : /rəˈseptək(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • ग्रहण करणे
   • चारित्र्य
   • कंटेनर
   • एनम
   • कोलवाता खरेदीचे ठिकाण
   • (टॅब) सामान्य पाया
   • अलनाम
   • फुलांच्या अवयवांचा आधार
   • कपड्याचे केंद्र
   • रुग्णालय
   • आपले हात मारणे
   • भांडे
   • आधार
   • फ्लॉवर बेस
   • फ्लॉवर सेल
   • साठवण
   • भजन
   • रिलायन्स
   • स्रोत
   • फुलणे
   • आधारीत
 13. Receptacles

  ♪ : /rɪˈsɛptək(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • रिसेप्लेक्सेस
   • रिसेप्टर्स
   • चारित्र्य
 14. Reception

  ♪ : /rəˈsepSH(ə)n/

  • वाक्यांश : –

   • संपादन
   • एन्काउंटर
   • कार्यालय स्वागत क्षेत्र
   • आतिथ्य
  • संज्ञा : noun

   • रिसेप्शन
   • प्राप्तकर्ता
   • स्वीकृती
   • रिसेप्शन रूम आमंत्रित करा
   • वरवरपालीप्पु
   • रिसेप्शनची व्यवस्था
   • स्वागत समारंभ
   • वरवरपुक्वत्तम
   • आपले स्वागत आहे सदस्यता
   • अभ्यागत प्रशंसा
   • समर्थन
   • विचारांची व्यवस्था
   • मत स्वीकारणे
   • मते सुसंवाद
   • प्रवेश नाही
   • एच
   • रिसेप्शन
   • रिसेप्शन
   • ओळख
   • स्वीकृती
   • आतिथ्य
   • स्वागत आहे
   • एन्काऊंटर
   • एन्काउंटर
 15. Receptionist

  ♪ : /rəˈsepSH(ə)nəst/

  • संज्ञा : noun

   • रिसेप्शनिस्ट
   • पाहुण्यांचे स्वागत
   • छायाचित्रकार-दंतचिकित्सक इ
   • अभ्यागत प्राप्त करण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यक्ती
 16. Receptionists

  ♪ : /rɪˈsɛpʃ(ə)nɪst/

  • संज्ञा : noun

   • रिसेप्शनिस्ट
 17. Receptions

  ♪ : /rɪˈsɛpʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अपवाद
 18. Receptive

  ♪ : /rəˈseptiv/

  • विशेषण : adjective

   • रिसेप्टिव्ह
   • स्वागत
   • एरपोर्टिरामचे
   • जिथे कल्पना खरेदी करता येतील
   • स्वीकारण्यास सक्षम
   • मनापासून नवीन कल्पना स्वीकारणे
   • प्राप्त करीत आहे
   • खरेदी
   • दत्तक घेणे
   • प्राप्त करीत आहे
   • नवीन कल्पनांचा परिचय
   • स्वीकारण्यास तयार
   • दत्तक घेणे
 19. Receptiveness

  ♪ : /rəˈseptivnəs/

  • संज्ञा : noun

   • ग्रहणक्षमता
   • काळजी
   • ग्रीटेड
   • स्वीकार्यता
   • खाजगी
 20. Receptivity

  ♪ : /ˌrēˌsepˈtivədē/

  • संज्ञा : noun

   • ग्रहणक्षमता
  • क्रियापद : verb

   • स्वीकारण्यास सक्षम व्हा
 21. Recipes

  ♪ : /ˈrɛsɪpi/

  • संज्ञा : noun

   • पाककृती
   • पाककला
 22. Recipient

  ♪ : /rəˈsipēənt/

  • विशेषण : adjective

   • रिसेप्टिव्ह
   • खरेदी
   • प्राप्त करीत आहे
   • ग्रही
   • काहीतरी प्राप्तकर्ता
  • संज्ञा : noun

   • प्राप्तकर्ता
   • (मेल) प्राप्तकर्ता
   • रिसेप्शन
   • प्राप्तकर्ता
   • स्वीकारणारा
   • भविष्य
   • प्रतिसाद
   • (विशेषण) लवकरच विचार केला जाईल
   • लाभार्थी
   • प्राप्तकर्ता
   • प्राप्तकर्ता
   • देणारा
   • खरेदीदार
 23. Recipients

  ♪ : /rɪˈsɪpɪənt/

  • संज्ञा : noun

   • प्राप्तकर्ते
   • प्राप्तकर्ता
See also  Star-anise Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Leave a Reply