Real estate Meaning In Marathi

Real estate” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Real estate

  ♪ : [ ree – uh  l, reel ]

  • संज्ञा : noun

   • Meaning of “real estate” will be added soon
   • इमारत, जमीन इ.
   • स्थावर मालमत्ता
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   Definition of “real estate” will be added soon.

See also  Dominating Meaning In Gujarati - ગુજરાતી અર્થ

Leave a Reply