Radiology Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Radiology” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Radiology

  ♪ : /ˌrādēˈäləjē/

  • संज्ञा : noun

   • रेडिओलॉजी
   • रेडिओथेरपी
   • नेत्ररोगशास्त्र नेत्रचिकित्सा विकिरण-रेडिओलॉजिकल अभ्यास
   • रेडिएशन-रेडिओलॉजी
   • विकिरण
   • रेडिएशन थेरपी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • क्ष-किरण आणि इतर उच्च-उर्जेच्या किरणोत्सर्गाचा अभ्यास करणारा विज्ञान, विशेषत: रोगाचे निदान आणि उपचारासाठी अशा किरणोत्सर्गाचा वापर.
   • एक्स-रे किंवा इतर भेदक विकिरणांच्या वैद्यकीय वापराशी संबंधित वैद्यकीय शास्त्राची शाखा
   • (रेडिओलॉजी) एक्स किरण किंवा इतर भेदक रेडिएशन वापरुन अपारदर्शक वस्तूंच्या अंतर्गत संरचनेची तपासणी
 2. Radiologist

  ♪ : /ˌrādēˈäləjəst/

  • संज्ञा : noun

   • रेडिओलॉजिस्ट
   • रीटिओलोजिस्टम
   • रेडिएशन थेरपिस्ट
   • रेडिएशन थेरपिस्ट
 3. Radiologists

  ♪ : /reɪdɪˈɒlədʒɪst/

  • संज्ञा : noun

   • रेडिओलॉजिस्ट

pkdevloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *