Queue Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Queue” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Queue

  ♪ : /kyo͞o/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಪ್ರ.
   • ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲು
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ಯೂ
   • ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್
   • ಕಾಲಮ್
   • ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಾಲು
   • ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ
   • ಪುರಿಕುಲಾರ್ಪಿನ್ನಲ್
   • ಪಿನ್ನಾರ್ಕಟೈ
   • ಕ್ಯಾಟೈವಾರಿಕೈ
   • ಫ್ಲೋ ಲೈನ್ ವಿಧಾನ ಅನುಕ್ರಮ
   • ಕ್ರಿಯಾಪದ
   • ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
   • ಅಂಟು ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ
   • ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲು
   • ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿ
   • ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ
   • ജനവേണി
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಲು ಮಾಡಿ
   • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ
   • ಜನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಹಾಜರಾಗಲು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯಲು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮ.
   • ದತ್ತಾಂಶ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮ.
   • ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಕೂದಲಿನ ಬ್ರೇಡ್.
   • ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಂದಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಿ.
   • ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.
   • ಏನಾದರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು
   • (ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ) ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶಗಳು
   • ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬ್ರೇಡ್
   • ಕ್ಯೂ ರಚಿಸಿ, ರೇಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ
 2. Queued

  ♪ : /kjuː/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸರದಿಯಲ್ಲಿ
   • ಸೂಚ್ಯಂಕ
   • ಕಾಲಮ್
   • ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಾಲು
   • ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ
 3. Queueing

  ♪ : /kjuː/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್
   • ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್
 4. Queues

  ♪ : /kjuː/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ಯೂಗಳು
   • ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ
   • ಕಾಲಮ್
   • ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ
 5. Queuing

  ♪ : /kjuː/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Punitive Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.