Promise Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Promise” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Promise

  ♪ : /ˈpräməs/

  • संज्ञा : noun

   • वचन देणे
   • तारण
   • खात्री द्या
   • मतदानाचा संदेश
   • वचन दिलेली वस्तू
   • नलवायप्पुलम
   • भविष्यासाठी आशादायक बातमी
   • (क्रियापद) पुष्टीकरण
   • मतदान
   • आशा
   • एटीरपार्कट्टाकटायरू
   • वचन द्या
   • करार
   • ओथ
   • पात्रता
   • प्रतिज्ञा
   • करार
   • नक्कीच
   • आशा
   • ओळख
   • शब्द
  • क्रियापद : verb

   • आपला शब्द द्या
   • लग्नाची प्रतिज्ञा करा
   • आशा द्या
   • वाटते
   • आशा ठेवा
   • प्रतिज्ञा
   • खात्री करा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी विशिष्ट गोष्ट करेल किंवा एखादी विशिष्ट गोष्ट घडेल अशी एक घोषणा किंवा आश्वासन.
   • संभाव्य उत्कृष्टतेची गुणवत्ता.
   • निर्दिष्ट केलेले काहीतरी अपेक्षित आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे.
   • एखाद्याला निश्चितपणे काहीतरी देईल, देईल किंवा काही देईल याची खात्री द्या; हाती घ्या किंवा काहीतरी होईल हे जाहीर करा.
   • दुसर् याशी लग्न करण्याची प्रतिज्ञा (एखाद्यास, विशेषत: एक स्त्री); विश्वासघात.
   • अपेक्षेस (एक विशिष्ट घटना किंवा परिस्थिती) चांगले मैदान द्या
   • (एखाद्या व्यक्तीचे, प्रकाशन, संस्था इ.) घोषित केल्याप्रमाणे (काहीतरी) जाहीर केले जाते.
   • च्या आनंददायक अपेक्षा विचार करा.
   • जोर देण्यासाठी वापरले जाते, विशेषत: एखाद्याला धीर देणे, प्रोत्साहित करणे किंवा धमकावणे यासाठी.
   • एखाद्याने काहीतरी करण्याच्या उद्देशाने सांगितले की स्पीकर संशयी आहे हे सूचित करण्यासाठी वापरले जाते.
   • अवास्तव आश्वासने द्या जी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.
   • भविष्यात काहीतरी करण्यास (किंवा न करणे) करण्यास एखाद्या व्यक्तीची शाब्दिक वचनबद्धता
   • भविष्याबद्दल आशादायक वाटण्याचे कारण
   • एक वचन किंवा वचनबद्धता करा
   • हाती घेण्याचे किंवा देण्याचे वचन
   • बद्दल एक भविष्यवाणी; आगाऊ सांगा
   • अपेक्षांना आधार द्या
 2. Promised

  ♪ : /ˈprɒmɪs/

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • वचन दिले
   • वचन देणे
   • खात्री द्या
 3. Promises

  ♪ : /ˈprɒmɪs/

  • संज्ञा : noun

   • आश्वासने
   • वचन द्या
 4. Promising

  ♪ : /ˈpräməsiNG/

  • विशेषण : adjective

   • पुढे येणे
   • पुढील आश्वासन देत आहेत
   • यशाची संभाव्यता
   • लवकर क्षमता दर्शवित आहे
   • भविष्यात मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल हे दर्शवित आहे
   • पात्र
   • वचन दिले
   • चांगले वायदे
 5. Promisingly

  ♪ : /ˈpräməsiNGlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • आश्वासकपणे
   • आशेचा
See also  Stakeholders Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Leave a Reply