Proforma Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Proforma” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Proforma

  ♪ : [Proforma]

  • संज्ञा : noun

   • प्रोफार्मा
   • स्वरूपात
   • एका प्रणालीनुसार
   • एक मॉडेल
   • मंच
   • वृत्तपत्र
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
 2. Proforma

  ♪ : [Proforma]

  • संज्ञा : noun

   • प्रोफार्मा
   • स्वरूपात
   • एका प्रणालीनुसार
   • एक मॉडेल
   • मंच
   • वृत्तपत्र

Leave a Comment