Precaution Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Precaution” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Precaution

  ♪ : /prəˈkôSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
   • ಮುನೆಕ್ಕರಿಕೈ
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
   • ಎಚ್ಚರಿಕೆ
   • ದೂರದೃಷ್ಟಿ
   • ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
   • ಪರಿಹಾರ
   • ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
   • ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತನೆ
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಹಿತಕರ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ.
   • ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವು ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
   • ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣ
   • ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ
 2. Precautionary

  ♪ : /prəˈkôSHəˌnerē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
   • ಎಚ್ಚರಿಕೆ
   • ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
   • ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ
 3. Precautions

  ♪ : /prɪˈkɔːʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Sweet heart Meaning In Kannada

Leave a Comment

Your email address will not be published.