Portrait Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Portrait” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Portrait

  ♪ : /ˈpôrtrət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭಾವಚಿತ್ರ
   • ಚಿತ್ರಕಲೆ
   • ಚಿತ್ರ ಪದ
   • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಲಂಬ ಸ್ಥಾನ
   • ಭಾವಚಿತ್ರ
   • ಫೋಟೋ
   • ವಿವರಣೆ
   • ಫೋಟೋ
   • ವಿವರಣೆ
   • ಭಾವಚಿತ್ರ
   • ವಿವರಣೆ
   • ಫೋಟೋ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ, photograph ಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ ಅಥವಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
   • ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆ.
   • (ಒಂದು ಪುಟ, ಪುಸ್ತಕ, ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಿದ ವಿಧಾನ) ಅದು ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
   • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಪದ ಚಿತ್ರ
   • ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ
 2. Portraitist

  ♪ : /ˈpôrtrədəst/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭಾವಚಿತ್ರಕಾರ
   • ಸಾಕಾರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
   • ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ
 3. Portraits

  ♪ : /ˈpɔːtrət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು
   • ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು
   • ಚಿತ್ರಕಲೆ
   • ಪ್ರತಿಮೆಯ ಚಿತ್ರ
 4. Portraiture

  ♪ : /ˈpôrtrəCHər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭಾವಚಿತ್ರ
   • ಆಡಿಷನ್ ಗಳು
   • ಭಾವಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ
   • ಭಾವಚಿತ್ರ
   • ಉರುವಪಟ್ಟಟ್ಟೊಕುಟಿ
   • ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
   • ವಿವರಣೆ
   • ಚಿತ್ರಕಲೆ
   • ಚಿತ್ರಗಳು
   • ಚಿನ್ನ
   • ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ಚಿತ್ರ
 5. Portray

  ♪ : /pôrˈtrā/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಬಿಂಬಿಸಲು
   • ಅಲೋಗರಿ
   • ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
   • ಬಣ್ಣ
   • ಚಿತ್ರದವರೆಗೆ
   • ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ
   • ಉರುವಪಟಮೆಲುಟು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಭಾವಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ
   • ವಿವರಿಸಿ
   • ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
   • ಅಲಂಕರಿಸಿ
   • ಆಕ್ಟ್
   • ಎಳೆಯಿರಿ
   • ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸು
   • ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ
 6. Portrayal

  ♪ : /ˌpôrˈtrā(ə)l/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಚಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ
   • ಚಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಚಿತ್ರಣ
   • ನಿರೂಪಣೆ
   • ಭಾವಚಿತ್ರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಉರುವಪಟಮೆಲುಟುಟಲ್
   • ವಿವರಣೆ ಒಪ್ಪುರುಹ್ಮ್
   • ಭಾವಚಿತ್ರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
   • ವಿವರಣೆ
   • ವಿವರಣೆ
   • ವಿವರಣೆ
   • ವಿವರಣೆ
   • ನಟನೆ
 7. Portrayals

  ♪ : /pɔːˈtreɪəl/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಚಿತ್ರಣಗಳು
   • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ
   • ಭಾವಚಿತ್ರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
 8. Portrayed

  ♪ : /pɔːˈtreɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ
 9. Portraying

  ♪ : /pɔːˈtreɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
   • ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ
 10. Portrays

  ♪ : /pɔːˈtreɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು
   • ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ
   • ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ
See also  Living index Meaning In Kannada

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.