Pluto Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Pluto” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Pluto

  ♪ : /ˈplo͞odō/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭೂಗತ
   • ಪ್ಲುಟೊ ಗ್ರಹ
   • ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದ ಗ್ರಹ.
  • ಸರಿಯಾದ ನಾಮಪದ : proper noun

   • ಪ್ಲುಟೊ
   • ಗ್ಯಾಲನ್
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • 1930 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಡ್ ಟೋಂಬಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹಗಳ ದೇಹ.
   • ಭೂಗತ ಲೋಕದ ದೇವರು.
   • ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ರಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರ
   • (ರೋಮನ್ ಪುರಾಣ) ಭೂಗತ ಲೋಕದ ದೇವರು; ಗ್ರೀಕ್ ಹೇಡಸ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ
   • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ; ಇದು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
 2. Pluto

  ♪ : /ˈplo͞odō/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭೂಗತ
   • ಪ್ಲುಟೊ ಗ್ರಹ
   • ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದ ಗ್ರಹ.
  • ಸರಿಯಾದ ನಾಮಪದ : proper noun

   • ಪ್ಲುಟೊ
   • ಗ್ಯಾಲನ್

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Crowns Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.