Plain flour Meaning In Marathi

“Plain flour” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Plain flour

  ♪ : [Plain flour]

  • संज्ञा : noun

   • जोडण्यासाठी काहीही नसलेले धान्य पावडर
   • पीठात कोणतीही भर न घालणारी तृणधान्ये
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment

Your email address will not be published.