Personality Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

You are currently viewing Personality Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Personality” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Table of Contents

  Personality

  ♪ : /ˌpərsəˈnalədē/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्तिमत्व
   • वृत्ती
   • माणसाचे व्यक्तिमत्व
   • एक गुण त्याच्या स्थितीत टिकून राहण्याचे गुण
   • विशिष्टता
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
   • वैयक्तिक स्थिती
   • एकल
   • वैयक्तिक व्यंजन
   • एकांत जीवन
   • वैयक्तिक वैशिष्ट्य
   • अल
   • महत्त्वपूर्ण व्यक्ती
   • वैयक्तिक वृत्तपत्र
   • वैयक्तिक वैशिष्ट्यांची बेरीज
   • व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या फंक्शन्सपैकी एक
   • व्यक्तिमत्व
   • खास व्यक्तिमत्व
   • व्यक्तिमत्व
   • ओळख
   • स्वार्थ
   • स्वार्थ
   • एखाद्या व्यक्तीच्या क्षमतांचा योग
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • विशिष्ट वैशिष्ट्ये किंवा गुणांचे संयोजन जे एखाद्या व्यक्तीचे विशिष्ट वैशिष्ट्य तयार करते.
   • एखाद्याला मनोरंजक किंवा लोकप्रिय बनविणारी गुणधर्म.
   • एक प्रसिद्ध व्यक्ती, विशेषत: करमणूक किंवा खेळात.
   • एखादी वस्तू किंवा प्राण्यांपेक्षा वेगळी व्यक्ती असल्याचे गुणवत्ता किंवा वस्तुस्थिती.
   • एखाद्या व्यक्तीबद्दल टीका विचलित करत आहे.
   • वागणूक, स्वभाव, भावनिक आणि मानसिक अशा सर्व गुणांचे गुंतागुंत जे एका विशिष्ट व्यक्तीचे वैशिष्ट्य आहे
   • अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ती
 2. People

  ♪ : /ˈpēpəl/

  • संज्ञा : noun

   • सामान्य लोक
   • नातं
   • लोक
   • रहिवासी
   • लॉकर
   • नोकरदार
   • लोक
   • माणूस
   • कुटुंबातील सदस्य
   • पूर्वज
   • नोकरदार
   • वंशज
   • लोक
   • सोसायटी
   • नोकरदार
   • विषय
   • मूळचे
  • अनेकवचनी नाम : plural noun

   • औपनिवेशिक
   • लोक
   • वंश
   • राष्ट्र
   • समुदाय
   • वंश-लोक
   • वल्कुलू
   • पीपल्स पीपुल्स ट्यूब
   • नागरिक
   • जिल्हा पादरींची बैठक
   • (क्रियापद) ठरविणे नागरिकांना
   • वाल्कुटीकलासाठी
   • टँकिव्हल लाइव्ह प्राणी राहा
  • क्रियापद : verb

   • पेय
   • लोकसंख्या
   • रहिवासी
 3. Peopled

  ♪ : /ˈpiːp(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • लोकसंख्या
   • लोकांसह
  • संज्ञा : noun

   • लोकसंख्या आकार
  • अनेकवचनी नाम : plural noun

   • लोक
   • लोक
   • वंश
   • राष्ट्र
 4. Peoples

  ♪ : /ˈpiːp(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • सामान्य लोक
   • जनमानस
   • मूळ
  • अनेकवचनी नाम : plural noun

   • लोक
   • लोकांचे
   • लोक
   • वंश
   • राष्ट्र
   • नातेवाईक
   • कार्यरत लोकांचा एक गट
   • पंटरचा गट
   • सुट
   • कामगार समिती
   • एक नागरी नागरिक
 5. Person

  ♪ : /ˈpərs(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्ती
   • एक व्यक्ती
   • मनुष्य
   • जिद्दी
   • अल
   • एकटा माणूस
   • एक जिवंत मानवी शरीर
   • (CHD) ज्याने मानवी हक्क आणि कर्तव्ये मान्य केली आहेत
   • मान्य अधिकार आणि जबाबदा
   • ्यांची बैठक
   • नाटक किंवा कथेत येणारा घटक
   • (आय) वर्ण-उपसर्ग संग्रहालयांपैकी एक
   • (व्ही
   • मानवी व्यक्ती
   • लोक
   • जिवंत
   • मानवी शरीर
   • मान्यता प्राप्त हक्क आणि जबाबदा with्या असलेले मनुष्य
   • व्यक्ती
   • मूर्ती
   • झाड
   • माणूस
 6. Persona

  ♪ : /ˌpərˈsōnə/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्तिमत्व
   • वैयक्तिक
   • मानवी आकृती अल
   • एकटा माणूस
   • फॉर्म
   • अभिनय
   • पर्सोना
 7. Personable

  ♪ : /ˈpərs(ə)nəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • व्यक्ती
   • स्वरूप
   • इष्ट-दिसणारा
   • नॅलटोरमचे
   • वानप्पुवयंता
   • मोहक
   • दृश्यमान
   • चेलू
   • सुंदर
 8. Personae

  ♪ : /pəˈsəʊnə/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्ती
 9. Personal

  ♪ : /ˈpərs(ə)n(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • वैयक्तिक
   • वैयक्तिक
   • तनिनापरुकुरिया
   • एखाद्या व्यक्तीचे
   • व्यक्तीगत
   • वैयक्तिक सार्वजनिक
   • एक स्वतः बनवलेले
   • एक व्यक्ती खेळला
   • एकमेकांकडे
   • सुमारे एक व्यक्ती
   • स्वतःचे मत स्वत: चे मत (क्र) वर्ण-लक्षणांचे त्रिमितीय वर्ण
   • विशिष्ट व्यक्तीसंबंधी
   • अद्वितीय
   • आकृतिबंधात्मक
   • वैयक्तिक
   • खाजगी
   • स्वयंचलित
   • द्वेषपूर्ण
   • थेट कोणाला उद्देशून
   • वैयक्तिक
   • प्रत्येकाचे
   • स्वतःचे
   • शारीरिक
 10. Personalisation

  ♪ : /pəːs(ə)n(ə)lʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • वैयक्तिकरण
 11. Personalise

  ♪ : /ˈpəːs(ə)n(ə)lʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • वैयक्तिकृत करणे
 12. Personalised

  ♪ : /ˈpəːs(ə)n(ə)lʌɪzd/

  • विशेषण : adjective

   • वैयक्तिकृत
   • वैयक्तिक
 13. Personalising

  ♪ : /ˈpəːs(ə)n(ə)lʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • वैयक्तिकृत
 14. Personalities

  ♪ : /pəːsəˈnalɪti/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्तिमत्व
   • सेलिब्रिटी
   • विशिष्ट व्यक्तीवर टिप्पण्या
 15. Personalize

  ♪ : [Personalize]

  • क्रियापद : verb

   • वैयक्तिकृत करा
   • मर्दानगीचा आरोप करा
   • ते मिळवा
 16. Personalized

  ♪ : [Personalized]

  • विशेषण : adjective

   • वैयक्तिक
   • वैयक्तिक
 17. Personally

  ♪ : /ˈpərs(ə)nəlē/

  • वाक्यांश : –

   • खाजगीत
   • स्वयंचलितपणे
   • स्वयंचलितपणे
   • वैयक्तिकरित्या
  • विशेषण : adjective

   • वैयतिक
   • विशेषतः स्वत: साठी
   • स्वयंचलितपणे
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • व्यक्तिशः
   • वैयक्तिकरित्या सरळ
   • स्वतः
   • तम्माइपर्यवरय।
  • संज्ञा : noun

   • तू स्वतः
   • स्वतः
 18. Personate

  ♪ : [Personate]

  • विशेषण : adjective

   • खोटे बोलण्याचे नाटक केले
  • क्रियापद : verb

   • कोणीतरी असल्याचे ढोंग करा
   • कायदा
   • ढोंग करा
   • तोतयागिरी
 19. Personation

  ♪ : [Personation]

  • संज्ञा : noun

   • दुसर्‍या सारखे वागत आहे
   • तोतयागिरी
   • अभिनय
 20. Personator

  ♪ : [Personator]

  • संज्ञा : noun

   • तोतयागिरी करणारा
 21. Personification

  ♪ : /pərˌsänəfəˈkāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्तीत्व
   • अवतार
   • मानवांना मानवांचे गुणधर्म देणे
   • तारकुरीपिराम
   • अल्रुवावकुटल
   • एक संस्कृती म्हणून मूर्त
   • परोपकारी व्यक्तीचे उदाहरण विचारात घेतले जाईल
   • निसर्गाचे अव रुप मानले जाण्याचे ऑब्जेक्ट
   • अध्यात्मिक शुल्क
   • मानवतेचा आरोप
   • मानवतेचा आरोप
 22. Personifications

  ♪ : /pəˌsɒnɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्तिमत्व
 23. Personified

  ♪ : /pəˈsɒnɪfʌɪ/

  • विशेषण : adjective

   • वैयतिक
  • संज्ञा : noun

   • अवतार
  • क्रियापद : verb

   • व्यक्ती
   • सिम्युलेटर
 24. Personifies

  ♪ : /pəˈsɒnɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

   • व्यक्तिमत्व
 25. Personify

  ♪ : /pərˈsänəˌfī/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • वैयक्तिकृत करणे
   • मानवी आकृती अनुकरण एक मानवी आकृती द्या
   • अल्रुवासाठी
   • चारित्र्याचे अवतार
   • एट्टुत्कट्टायरू
   • इयालपीनाईकॉन्टीरू
  • क्रियापद : verb

   • आरोप
   • मूर्तिमंत
   • नष्ट करा
   • मानवतेचा आरोप करा
   • मानवतेचा आरोप करा
   • सक्रियतेचा आरोप करा
   • जिवंत राहण्याचा आदेश द्या
   • मानवतेचा आरोप करा
 26. Personifying

  ♪ : /pəˈsɒnɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

   • व्यक्तिचित्रण
 27. Personnel

  ♪ : /ˌpərsəˈnel/

  • संज्ञा : noun

   • नोकरशाही
   • कर्मचार्‍यांचा सेट
   • नोकरशाही
   • कार्यकारी विभाग
   • नोकरशाही
   • कर्मचार्‍यांचा सेट
   • कार्यरत क्षेत्र
   • नोकरशाही
   • कार्यकारी विभाग
  • अनेकवचनी नाम : plural noun

   • कार्मिक
   • कामगार मॉड्यूल
   • कॉलर
   • अधिकारी
   • कार्यालय कर्मचारी सेवक कर्मचारी
 28. Persons

  ♪ : /ˈpəːs(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • व्यक्ती
   • सभासद
   • व्यक्ती
   • लोक
See also  Everything Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply