Per annum Meaning In Marathi

Per annum” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Per annum

  ♪ : [Per annum]

  • संज्ञा : noun

   • एका वर्षासाठी
   • दर वर्षी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Shall Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply