Pant Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Pant” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Pant

  ♪ : /pant/

  • वाक्यांश : –

   • इच्छा
   • കിതയ്ക്കുക
   • न थांबता बोला
   • मारहाण
  • अकर्मक क्रियापद : intransitive verb

   • पंत
   • अर्धी चड्डी आवश्यक आहे
   • धाप लागणे
   • डिसप्नोआ
   • घरघर
   • कुरुमुकु
   • नाडी
   • (क्रियापद) श्वास घेणे
   • मिकाविरम्पू
   • वेनावाकोल
   • ईएलपी
   • धडधडणे
   • बोलत राहा
  • संज्ञा : noun

   • കിതപ്പ്⁇
   • धाप लागणे
   • उसासा
   • വലിവ്⁇
   • इंग्रजी
   • श्वास सोडणे
  • क्रियापद : verb

   • കിതയ്ക്കുക
   • उसासा
   • लोभ
   • सूज
   • वेगवान मार
   • इच्छा खूप
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • थोडक्यात, द्रुत श्वास घेऊन श्वास घ्या, सहसा श्रम किंवा उत्साहाने.
   • पेंटिंग करताना निर्दिष्ट दिशेने चालवा किंवा जा.
   • श्वास घेऊन काहीतरी बोला.
   • कशासाठी तरी उत्सुक आहे किंवा करण्यासारखे आहे.
   • (हृदय किंवा छातीचा) तीव्र भावनांनी धडधडणे.
   • एक लहान, द्रुत श्वास.
   • एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयाची किंवा छातीची धडधड किंवा कवच
   • वाफेच्या लहान पफद्वारे केलेला आवाज (इंजिनवरून)
   • (सामान्यत: बहुवचन मध्ये) कंबरपासून गुडघ्यापर्यंत किंवा गुडघ्यापर्यंतचा एक कपडा, प्रत्येक पाय स्वतंत्रपणे पांघरूण
   • तोंड उघडून श्वासाचा थोड्या थोड्या थोड्या प्रमाणात सेवन
   • जेव्हा एखादी व्यक्ती थकली असेल तेव्हा मोठ्याने हा श्वास घे
   • श्वास सोडल्यासारखे, हळू बोलताना
 2. Panted

  ♪ : /pant/

  • क्रियापद : verb

 3. Panting

  ♪ : /ˈpan(t)iNG/

  • विशेषण : adjective

   • पेंटींग
   • विभक्त
   • इच्छा
   • सूज
   • श्वास घेणे
 4. Pants

  ♪ : /pan(t)s/

  • वाक्यांश : –

   • मुख्य कपड्याखाली घालायचे आतील कपडे
   • टॉवर्स
  • संज्ञा : noun

   • पादत्राणे
   • मोजे
   • पायघोळ
   • निकर
  • अनेकवचनी नाम : plural noun

   • पँट
   • (बे-डब्ल्यू) अर्धी चड्डी
   • दुकान प्रकरणात लांब घट्ट crochet
 5. Pantsuit

  ♪ : [Pantsuit]

  • संज्ञा : noun

See also  Satiated Meaning In Telugu - తెలుగు అర్థం వివరణ

Leave a Reply