Orchard Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Orchard” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Orchard

  ♪ : /ˈôrCHərd/

  • संज्ञा : noun

   • बाग
   • फळबागा
   • फळबागा
   • फळबागा
   • एक कंपाऊंड जेथे फळझाडे वाढतात
   • एक कंपाऊंड जेथे फळझाडे वाढतात
   • फळबागा
   • फळबागा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • फळाच्या झाडाने लागवड केलेल्या जमिनीचा तुकडा.
   • न गळतीशिवाय लहान लागवड केलेल्या लाकडाचा बनलेला बाग
 2. Orchards

  ♪ : /ˈɔːtʃəd/

  • संज्ञा : noun

   • फळबागा
   • फळबागा

Leave a Comment

Your email address will not be published.