Orator Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Orator” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Orator

  ♪ : /ˈôrədər/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಸ್ಪೀಕರ್
   • ಸ್ಪೀಕರ್
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಾಗ್ಮಿ
   • ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಕ
   • ನವಲಾರ್
   • ಹಂತ-ನುರಿತ
   • ನಿರರ್ಗಳ ಭಾಷಣಕಾರ
   • ವಾಗ್ಮಿ
   • ಭಾಷಣಕಾರ
   • ಬೋಧಕ
   • ವಕ್ತಾರ
   • ಸ್ಪೀಕರ್
   • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳ ಅಥವಾ ನುರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
   • ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
 2. Orate

  ♪ : /ôˈrāt/

  • ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ : intransitive verb

   • ಒರೆಟ್
   • ಕಾರ್ಪೋಲಿವ್ಯೂಸಿ
   • ಉರಟ್ಟುಪ್ಪೆಕು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಬೋಧಿಸು
   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
 3. Orated

  ♪ : /ˈɔːreɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 4. Orates

  ♪ : /ˈɔːreɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 5. Orating

  ♪ : /ˈɔːreɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 6. Oration

  ♪ : /ôˈrāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭಾಷಣ
   • ಧರ್ಮೋಪದೇಶ
   • ಉಪನ್ಯಾಸ
   • ಪ್ರವಚನ
   • ಮೆಟೈಪೆಕ್ಕು
   • ಭಾಷೆ ಪೆಕುಮ್ಮುರಾಯ್
   • ನಿರರ್ಗಳ ಭಾಷಣ
   • Speech ಪಚಾರಿಕ ಭಾಷಣ
   • ಪ್ರಬಂಧ
   • ಉಪನ್ಯಾಸ
   • ಮಾತು
   • ಉಪದೇಶ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ
 7. Orations

  ♪ : /ɒˈreɪʃ(ə)n/

 8. Oratorical

  ♪ : /ˌôrəˈtôrək(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ
   • ಸಂವಹನ
   • ತಾಯಿ
   • ನವೀನತೆ
   • ಕೃತಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
   • ನಿರರ್ಗಳ
   • ಭಾಷಣ ಆಧಾರಿತ
   • ಶಬ್ದಕೋಶ
   • ವಾಗ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ
   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
   • ನಿರರ್ಗಳ
   • ನಿರರ್ಗಳ
 9. Orators

  ♪ : /ˈɒrətə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಾಗ್ಮಿಗಳು
 10. Oratory

  ♪ : /ˈôrəˌtôrē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಾಗ್ಮಿ
   • ಧರ್ಮೋಪದೇಶ
   • ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
   • ಮತದಾನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಧಿಸುವ ಕಲೆ
   • 1564 ರಲ್ಲಿ ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಉಪವಾಸದ ಸರಳ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು
   • ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
   • ಪದ ವೈಭವ
   • ವಾಗ್ಮಿ ಕಲೆ
   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ
   • ಉಪನ್ಯಾಸ
   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ
   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ
   • ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.